Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksuele gezondheid van kwetsbare migranten: feiten en cijfers

Wat doet Sensoa? 

Om deze aanbevelingen te realiseren levert Sensoa volgende bijdragen.

Toegang tot informatie verbeteren

  • Sensoa ontwikkelde samen met BZgA de nieuwe website Zanzu.be. Dit is een 13-talige website met basisinformatie over seksuele gezondheid, seksualiteit, relaties en seksuele rechten. De website is zowel een informatiebron voor migranten als een ondersteuningsmiddel voor professionals.
  • Sensoa biedt brochures aan voor mensen met hiv in het Frans en Engels.

Educatief materiaal ontwikkelen en aanbieden

Sensoa ontwikkelde een educatief pakket voor voorlichting over seksuele gezondheid aan kwetsbare migranten. Deze 'Idriss-koffer' kan je ontlenen in de Leermiddelenbank. De centrale methodiek uit de koffer wordt nu vervangen door Tussen de lakens

Zanzu.be kan gebruikt worden als een educatief instrument en als een hulpmiddel voor counseling.

Competentie van intermediairs verhogen

Sensoa biedt vorming op maat aan over seksuele vorming in multiculturele groepen. In 2016 ontwikkelt Sensoa samen met het Agentschap Integratie en Inburgering een nieuw vormingsaanbod voor hun medewerkers.

Samen met de stad Antwerpen wordt er een wijkgericht project gestart om gesprekken over gezinsplanning door intermediairs in Deurne Noord te bevorderen.

Uitwisseling bevorderen

Kwetsbaarheid verminderen en toegang tot zorg en preventie verhogen

Sensoa is, samen met externe partners, actief op het vlak van advocacy naar de overheid. Dit houdt onder andere in dat we pleiten voor meer aandacht voor seksuele gezondheid binnen het inburgeringsbeleid en binnen de opvang van asielzoekers. We pleiten ook voor betere toegang tot anticonceptie, tot hiv- en soa-testing en vaccinatie en voor kwaliteitsvolle seksuele gezondheidszorg (inclusief hiv-behandeling en zorg) voor mensen zonder papieren.

Ten slotte staat ook de bescherming tegen uitwijzing van hiv-positieve migranten indien de continuering van de zorg niet is gegarandeerd op deze agenda. In al deze dossiers beperkt onze rol zich meestal tot het ondersteunen van acties die externe partners hierrond ontwikkelen.