Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksuele gezondheid van volwassenen in Vlaanderen: feiten en cijfers

Beleidsaanbevelingen

Sensoa onderschrijft de aanbevelingen die de stakeholders binnen het Sexpert-onderzoek opstelden (Buysse e.a., 2014): bevorder de deskundigheid van intermediairs en informeer en sensibiliseer het algemene publiek rond seksuele gezondheidsthema's. 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

 • Creëer meer maatschappelijk bewustzijn rond de mildere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Neem roldoorbrekende boodschappen op in campagnes (ook mannen zijn slachtoffer en vrouwen dader).

Ongeplande/ongewenste zwangerschap

 • Normaliseer het idee dat niet alle zwangerschappen gepland (moeten of kunnen) zijn.
 • Werk het taboe op een ongeplande zwangerschap weg: geef de boodschap dat mensen en anticonceptiemethoden kunnen falen.
 • Verspreid een realistisch beeld over zwangerschap (geen eenzijdig positief 'rozewolkbeeld').

Seksuele functieproblemen en disfuncties

 • Formuleer boodschappen die seksuele functieproblemen/disfuncties en vragen om advies en hulp normaliseren. Doe dat op een laagdrempelige manier.
 • Stem boodschappen en communicatiestrategieën af op de achtergrond van de doelgroepen, rekening houdend met leeftijd, gender, etnisch culturele achtergrond, sociaal-economische status en de specifieke gezondheidstoestand (bijvoorbeeld chronische ziektes).
 • Bied doelgroepspecifieke informatie aan en voer een selectieve en geïndiceerde preventie (bijvoorbeeld rond lubricatie- en erectieproblemen bij oudere groepen).
 • Maak het bestaand hulpverleningsaanbod beter bekend en toegankelijk.

Seksueel overdraagbare aandoeningen

 • Promoot soa-testen gerichter en bied ze aan bij de leeftijdsgroep van mannen en vrouwen tot 39 jaar ongeacht de seksuele oriëntatie. 
 • Evalueer de terugbetalingscriteria van de HPV-vaccinatie bij andere leeftijds- en bevolkingsgroepen.
 • Actualiseer de kennis van de hulpverleners over soa- en hiv-detectie en behandeling.

Aanbevelingen uit het Hiv-plan

Sensoa onderschrijft ook de beleidsaanbevelingen naar de algemene bevolking uit het nationaal Hiv-plan:

 • ACTIE 10: De vaardigheden van psycho-medisch-sociale actoren versterken. 
 • ACTIE 11: Campagnes, instrumenten en beleidsmaatregelen opzetten die bijdragen tot het ontwikkelen van een niet-discriminerende en niet-stigmatiserende omgeving binnen de samenleving voor mensen met hiv, holebi’s/transgenders en migranten. 
 • ACTIE 12: Sensibiliseren voor het gebruik van het condoom, de barrières hiervoor wegnemen en stimulansen voor dit gebruik ontwikkelen. 
 • ACTIE 13: De barrières en stimulansen voor het gebruik van het condoom bestuderen.