Het emotiekwartet

R. Kerseboom
Spelmateriaal | Van 6 tot 25 jaar

Dit spel is een hulpmiddel voor therapeuten, opvoeders en leerkrachten en is geschikt voor spelers van alle leeftijden.

In het bijzonder kan het spel worden aangewend bij kinderen die door ingrijpende levensgebeurtenissen of door opvoedingsconflicten geblokkeerd zijn geraakt in het uiten van emoties.

Je kan het materiaal gebruiken bij diverse groepen (bv. personen met een andere etnische achtergrond, mensen met een verstandelijke beperking).

De beleveniswereld van de spelers staat centraal in het spel dat bestaat uit dertien kwartetten die telkens een emotie uitbeelden.

Uitgever
Bohn Stafleu Van Loghum
Jaar uitgave
2005

Ook interessant