Het lespakket 'Think before you post!'

Nel Broothaerts
Les- en vormingsmateriaal | Van 12 tot 17 jaar

Aan de hand van dit lespakket kan men met leerlingen uit het secundair onderwijs werken rond het thema privacy en persoonlijke gegevens op het internet.

Het lespakket bevat concrete oefeningen en werkbladen die leerlingen leren na te denken alvorens informatie, foto's of filmpjes online te plaatsen.  

Het lespakket bestaat uit 10 verschillende methodieken waardoor men één of meerdere lessen kan wijden aan dit thema.

De methodieken zijn complementair te gebruiken.

Uitgever
Child Focus
Jaar uitgave
2010
Foto: Clicksafe.be