Seks is meer... ganzenbord - spel

Educatief materiaal | Van 10 tot 18 jaar

Educatief ganzenbord om te werken rond relaties en seksualiteit. Het spel bestaat in drie versies, elke versie heeft een andere kleur stip op de speldoos.

  • 10- tot 12-jarigen (oranje)
  • 12- tot 15-jarigen (geel)
  • 15+ (blauw)

Gebruik dit spel om samen met je jongeren het gesprek rond seksualiteit en relaties aan te gaan. Zo gaan jouw jongeren:

  • leren praten over relaties en seksualiteit,
  • ontdekken al pratende wat hun mening is over relaties en seksualiteit,
  • leren wat ze wel of niet willen met relaties en seksualiteit,
  • ontdekken dat niet iedereens kijk op relaties en seksualiteit hetzelfde is,
  • leren dat seksualiteit meer is dan geslachtsgemeenschap.

Als begeleider kan je via dit spel dan weer prima uitdokteren wat je deelnemers al weten over relaties en seksualiteit, of welke thema’s best nog verder aangehaald worden.

Uitgever
O'lein
Jaar uitgave
2017
O'lein