Sociaal gedrag elke dag!

Marte van der Horst & Valeria Hopmans
Les- en vormingsmateriaal | Van 3 tot 13 jaar

Sociaal-emotioneel leren voor de onder-, midden- en bovenbouw

Laagdrempelige methode voor gebruik in het onderwijs  om sociale vaardigheden van kinderen te vergroten en te oefenen.

In de vier programma's die in de uitgebreide werkmap worden behandeld, gaat het om het kunnen oefenen en toepassen van sociale vaardigheden in de praktijk.

De kinderen oefenen verschillende vaardigheden:

  • samenspelen
  • samenwerken
  • omgaan met emoties
  • probleem oplossen

Er wordt in kleine stappen toegewerkt naar het einddoel.

Per periode staat een vaardigheid centraal, waarbij de onder-, midden en bovenbouw elke een eigen programma volgen.

De vaardigheden worden geoefend met groepsactiviteiten en waar nodig zijn er oefeningen voor individuele leerlingen.

Uitgever
Pica
Jaar uitgave
2013
Foto: Uitgeverij Pica