Wereldlesidee

Les- en vormingsmateriaal | Van 6 tot 11 jaar

Website met lesmateriaal voor het vak wereldoriëntatie.

De website bevat lesmateriaal over seksuele diversiteit voor de 1ste, 2de en 3de graad van het lager onderwijs.

Je kan er naargelang de graad thema's als 'andere gezinsvormen', 'homo of lesbi', of 'homoseksualiteit' mee aankaarten.

Per graad krijg je als leraar informatie over doelstellingen, eindtermen, achtergrondinformatie, links, en kan je de lesvoorbereiding downloaden of bekijken.

Uitgever
DJAPO
Didactische informatie

De lessugesties spelen in op de eindtermen wereldoriëntatie, sociale vaardigheden en leren leren. 

Ook interessant

Foto: Djapo vzw