Gebruik je het Sensoa Vlaggensysteem? Lees welke wettelijke aspecten daaraan verbonden zijn. 

Situatieschetsen met tekeningen zijn geen beelden van misbruik

Het Vlaggensysteem gebruikt situatieschetsen met tekeningen van seksueel getinte handelingen tussen kinderen, jongeren en soms volwassenen.    

De Belgische strafwet classificeert deze tekeningen niet als beelden van seksueel misbruik van minderjarigen (‘kinderpornografie’). Enkel visuele weergaven van minderjarigen die bedoeld zijn voor seksuele doeleinden worden als beelden van seksueel misbruik van minderjarigen beschouwd en zijn strafbaar. Educatie of didactisch materiaal valt hier niet onder, tenzij men het uit die context haalt en het bijvoorbeeld op een pornosite zet.    

De wet kan echter van land tot land verschillen. Ga daarom na hoe het in je land werd bepaald vooraleer je op welke manier ook de situatieschetsen met tekeningen verspreidt. 

Twijfel je? Gebruik dan enkel de omschrijving van de situatie en niet de tekeningen. 

Groene vlag voor seksuele handelingen: strikte voorwaarden

Het Vlaggensysteem geeft daarnaast doorgaans een groene vlag aan seksuele handelingen tussen kinderen en jongeren onderling die beschouwd kunnen worden als een uiting van de ontdekking van de seksualiteit in het kader van de persoonlijke ontwikkeling.   

Dat gebeurt natuurlijk enkel onder de voorwaarde dat ook aan de andere criteria is voldaan (toestemming, gelijkwaardigheid, vrijwilligheid…) en dat er rekening wordt gehouden met het het ontwikkelingsniveau van de betrokken jongeren.  

In België valt het gedrag van minderjarigen niet onder de strafwet maar onder het jeugdrecht. Minderjarigen die strafrechtelijke daden stellen, komen voor de jeugdrechter. Voor zover wij weten, wordt seksueel gedrag onder minderjarigen in het kader van de seksuele ontwikkeling in België niet vervolgd, tenzij er sprake is van een klacht omdat één van de andere criteria werd geschonden: bijvoorbeeld geen toestemming, geen vrijwilligheid.   

Voor seksuele contacten met meerderjarigen kunnen minderjarigen onder de 16 jaar in België geen toestemming geven. Eén uitzondering is dat een jongere vanaf 14 jaar toestemming kan geven als het leeftijdsverschil met de partner niet meer dan drie jaar bedraagt. Ook hier kan de wet en zijn toepassing in de praktijk van land tot land verschillen. Is dit het geval, en blijken bepaalde handelingen toch strafbaar te zijn in de context van een land, dient dit meegenomen te worden in de reactiewijze. 

Disclaimer en gebruiksvoorwaarden

  1. Het Sensoa Vlaggensysteem wordt aangeboden als een hulpmiddel om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te beoordelen. Sensoa wijst daarbij uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de acties, beslissingen of gevolgen die voortvloeien uit het praktische gebruik of de implementatie van het Sensoa Vlaggensysteem.  
     
  2. Volgens de gebruiksvoorwaarden stem je er als gebruiker uitdrukkelijk mee in om Sensoa ook te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de elementen van het Vlaggensysteem. Deze elementen zijn bovendien niet toegesneden op omstandigheden die specifiek zijn voor een individu of entiteit. Men kan ze dan ook niet beschouwen als persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan.     
     
  3. Tot slot is het belangrijk, dat je steeds de geldende professionele afspraken, protocollen en procedures volgt die gelden in jouw context of land bij het voeren van gesprekken met (mogelijke) daders en slachtoffers van (ernstig) grensoverschrijdend gedrag.  Dat kan ook het informeren van de autoriteiten inhouden als dat nodig is.