Sinds 2000 groeide de aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Sensoa Vlaggensysteem is een antwoord op de nood om situaties in te perken. 

Lees meer over de ontwikkeling en de impact van het Vlaggensysteem. 

Waarom een tool over seksueel grensoverschrijdend gedrag? 

Sinds 2000 neemt de aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik systematisch toe. Steeds meer werd duidelijk dat seksueel grensoverschrijdend gedrag jarenlang onder de radar is gebleven.

De toenemende stroom aan getuigenissen van slachtoffers doet ook de vraag naar instrumenten toenemen om situaties te analyseren en in te perken.  

Van oorspronkelijke versie (2011) naar talrijke toepassingen

Ontwikkeling

In 2009 besliste Sensoa het Vlaggensysteem uit te bouwen.  Erika Frans (beleidsmedewerker seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Sensoa) nam hierin het voortouw.  

Samen met haar collega’s identificeerde Erika zes criteria voor het Vlaggensysteem waarmee je kan bepalen of een bepaald gedrag een groene, gele, rode of zwarte vlag krijgt. Bij elke kleur hoort een aangepaste pedagogische reactie.   

Eerste versie van het handboek Vlaggensysteem

In 2011 werd het boek ‘Sensoa Vlaggensysteem’ aan de pers voorgesteld. Erika Frans is eerste auteur, collega Thierry Franck van Sensoa de tweede. 

Ook enkele collega’s uit Nederland, van de organisaties Rutgers en Movisie, werkten eraan mee. Het Vlaggensysteem sloeg onmiddellijk aan en kende diverse doorontwikkelingen.  

Toepassingen in verschillende sectoren

Zo werd er een versie ontwikkeld, specifiek aangepast aan de situaties van mensen met een beperking onder de naam Buiten De Lijnen, met de hulp van collega Karen De Wilde.  

ICES maakte met Sensoa een versie voor de sportsector.

Ook voor het jeugdwerk, de sectoren cultuur en media werden aangepaste versies ontwikkeld.  

Ook voor volwassenen

In 2021 publiceerde Sensoa een versie van het Vlaggensysteem voor volwassenen met Erika Frans als auteur.

Tegelijkertijd werden 2 van de 6 criteria aangepast:

  • ‘Leeftijdsadequaat’ wordt ‘passend voor het ontwikkelings– of functioneringsniveau'.
  • ‘Zelfrespect’ wordt ‘impact’.  


Vlaggensysteem online

In 2023 ontwikkelde Sensoa een online cursus over het Vlaggensysteem, de websites Vlaggensysteem.be en Flagsystem.org. Tara De Laet, Frank Degeest, en Karen De Wilde droegen daartoe bij.  

Toepassingen in het buitenland

Het Vlaggensysteem wordt gebruikt door collega’s in Wallonië, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, Estland, Cyprus en andere landen.  

Op weg naar een grondige impactmeting? 

Sensoa verwelkomt een grondige impactmeting van het Vlaggensysteem, maar dat vraagt een grote investering in mensen en middelen. Ondertussen stellen we vast dat het zijn weg vindt over heel Europa als een bruikbaar pedagogisch, educatief instrument.   

Het Vlaggensysteem is een tool die vooral empirisch tot stand is gekomen: door vele situaties uit de praktijk te analyseren en daarover in dialoog te gaan met mensen die zich voor moeilijke situaties geplaatst zagen.

In het kader van een doorontwikkeling naar de residentiële opvang voor jongeren in Nederland, werd de (positieve) impact van de introductie van het Vlaggensysteem in kaart gebracht.