Sensoa vzw, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, is op zoek naar een stagiair(e) voor de Afdeling Rechtstreeks en dit voor het terreinwerk naar Mensen die leven met hiv (MMH)

De Afdeling Rechtstreeks telt naast deze terreinwerkers ook terreinwerkers naar Mannen die seks hebben met mannen (MSM) en naar Mensen met een Migratieachtergrond in Kwetsbare Situaties (MMKS). 

Terreinwerk Mensen die leven Met Hiv

De werking van Sensoa Positief bestaat uit de ondersteuning van mensen met hiv, hun omgeving en professionelen. We werken ook samen met de verschillende hiv-centra in Vlaanderen en Brussel. We organiseren lotgenotencontact, ontmoetingsmomenten en Informatiemomenten (Webinars). We geven 5 maal per jaar een nieuwsbrief uit en we hebben ook de website www.positiefcontact.be 

De doelstellingen van Sensoa Positief zijn: mensen met hiv informeren en mensen met hiv versterken zodat ze hiv op een positieve manier kunnen een plek geven. We geven mensen met hiv ook (h)erkenning en dit door lotgenotencontact. 
 

Taken van de stagiair(e)

 • Je wordt mee ingeschakeld in de dienstverlening naar mensen met hiv, omgeving en professionelen. 
 • Je bekijk mee de mails die binnenkomen bij positief@sensoa.be en weet hier mee een gepast antwoord op te geven en indien nodig juist door te verwijzen.
 • Je werkt ook samen met een ploeg gemotiveerde  die jij mee inzet bij lotgenotencontact
 • Je helpt ook mee in de uitbouw van activiteiten/ontmoetingsmomenten voor mensen met hiv en de omgeving.
 • Indien je stageperiode valt in de periode van 1 december, wereldaidsdag, dan zal je ook hiervoor ingezet worden.
   

Verwachtingen t.o.v. de stagiaire

 • Bij Sensoa Positief werken we graag samen met een student 3 jaars maatschappelijk werk of laatste jaar toegepaste psychologie.
 • Je kan zelfstandig en planmatig werken, bent sociaal en hebt goede gespreksvaardigheden. Je hebt een open en respectvolle houding tav seksualiteit.
 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk
 • De stageperiode valt in het voorjaar of najaar van 2025

Wat is het aanbod vanuit Sensoa

Tijdens je stage word je ingewerkt in het uitgebreide veld van seksuele gezondheid en kan je in contact komen en leren van verschillende partnerorganisaties. Je leert door projectwerking samenwerken met verschillende teams en collega's (communicatie, onthaal, beleidsmedewerkers) binnen Sensoa en je krijgt een zicht op hoe we van A tot Z een project of campagne opzetten. Je krijgt een stagebegeleider toegewezen die samen met jou het traject van de stage bekijkt en mee opvolgt.

Voor het terreinwerk Mensen die leven Met Hiv krijg je gedurende je stageperiode heel wat mogelijkheden om direct contact te hebben met de doelgroep en onze netwerkpartners, dit op activiteiten die we organiseren of mee aanwezig te zijn bij intakegesprekken.

Iets voor jou?

Spreekt dit stageaanbod je aan? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar positief@sensoa.be
Op basis daarvan kan je uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. We kijken er naar uit om jou te leren kennen!