Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Jongeren en ongeplande zwangerschap: feiten en cijfers

Opleiding en nationaliteit

De overgrote meerderheid van de tienermoeders studeert nog of leeft van een vervangingsinkomen. Ze hebben vaak een lager diploma dan hun leeftijdsgenoten en zijn vaker gehuwd.

Sociodemografische kenmerken van tienerouders

Bij de registratie van een abortus worden amper persoonlijke gegevens van de geaborteerde vrouw vermeld. Bij de registratie van een geboorte moet een ouder (of arts) naast gegevens over het kind, wél nationaliteit, opleidingsniveau, beroepsstatus, burgerlijke staat en dergelijke opgeven. Op basis van geboorteregistraties van kinderen van tieners in Vlaanderen tussen 2002 en 2006 analyseerde De Wilde (2009) de sociodemografische kenmerken van tienerouders.

Uit dit onderzoek blijkt dat 54% van de minderjarige moeders zichzelf student noemt. Ongeveer 9% van de minderjarige moeders geeft aan te werken. De overige 37% heeft een regeling voor zwangerschaps-, bevallings- of ziekteverlof, al dan niet door de dokter toegekend.

Lager opleidingsniveau

Bij de meerderjarige moeders geeft 10% aan student te zijn. Meer dan 70% van de meerderjarigen is niet actief (werkloos of zonder beroep). Van de niet schoolplichtige moeders heeft ongeveer de helft een diploma hoger middelbaar. Een derde heeft een diploma lager middelbaar en ongeveer 10% is lager geschoold. Zowel in beroepsstatus als diploma wijken de tienermoeders af van hun leeftijdsgenoten: hun beroepsstatus en diploma zijn lager en ze zijn vaker gehuwd (De Wilde, 2009).

Nationaliteit van oorsprong

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 75% van de tienermoeders in Vlaanderen de Belgische nationaliteit heeft bij de geboorte van hun kind. Binnen de groep moeders met vreemde afkomst vormen de meisjes uit het Midden-Oosten (vooral Turkije), uit Oost-Europa (vooral Ex-Joegoslavië) en uit Noord-Afrika (vooral Marokko) de grootste groepen. De Oost-Europese moeders zijn vaker jong, laag geschoold, niet actief en geven geen gegevens van de vader van het kind op bij de registratie. Dat doet vermoeden dat er geen of een problematisch contact is. Noord-Afrikaanse moeders en meisjes uit het Midden-Oosten zijn ouder en in bijna 90% van de gevallen gehuwd (De Wilde, 2009).