Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Ongeplande zwangerschap in België: feiten en cijfers

Leeftijd, woonplaats, origine

Abortus komt zeker niet in de eerste plaats bij zeer jonge vrouwen voor. Brussel-Hoofdstad staat bovenaan wat de regio betreft en 36% van de cliënten heeft de Belgische nationaliteit. 

Leeftijd

In 2011 was de gemiddelde leeftijd van alle abortuscliënten 27,32 jaar. 26% van alle abortussen in 2011 gebeurde bij 20- tot 24-jarige vrouwen. Bijna één vierde (24%) bij de 25- tot 29-jarige vrouwen en bijna één vijfde (19%) bij 30- tot 34-jarige vrouwen. Het beeld dat abortussen vooral voorkomen bij min-20-jarigen klopt dus niet: iets meer dan één op tien (13%) van de vrouwen is tussen de 15 en 19 jaar. 

Woonplaats

In 2011 werden de meeste abortussen uitgevoerd bij vrouwen die in Brussel-Hoofdstad wonen (24%). In Vlaanderen werden de meeste abortussen uitgevoerd bij vrouwen die in de provincies Antwerpen (16%) en Oost-Vlaanderen (9%) wonen. De minste abortussen werden uitgevoerd bij vrouwen die in Limburg wonen (5%).

Origine

Origine wordt voor de officiële registratie van zwangerschapsafbrekingen niet geregistreerd. De LUNA-abortuscentra doen dit recent wel. Op basis van de volgende definitie wordt geregistreerd of iemand een autochtone of allochtone origine heeft. Een cliënte is van allochtone origine als ze een niet-Belgische nationaliteit heeft, als ze de Belgische nationaliteit heeft en in het buitenland geboren is of als minstens één van haar ouders in het buitenland geboren is.

Wat zeggen de cijfers van de LUNA-abortuscentra? Op basis van de gehanteerde definitie is 54% van de cliënten die op vooronderzoek kwam (maar waarvan niet iedereen tot een abortus besloot) van Belgische origine, 37% is van niet-Belgische origine en bij 9% werd de origine niet geregistreerd.

Bij de cliënten met de Belgische nationaliteit is bijna 18% van allochtone origine. Bij de cliënten van allochtone origine heeft bijna 36% de Belgische nationaliteit.

Noodsituaties

‘Momenteel geen kinderwens’ is de reden die in 2011 door bijna een vijfde (18%) van de vrouwen werd ingeroepen. Iets meer dan 1 op 10 vrouwen (11%) geeft aan dat hun gezin voltooid is, nog eens ongeveer 10 procent (11%) voelt zich te jong. Bijna 1 op 10 van de vrouwen (8%) gaf financiële redenen op als reden voor de abortusaanvraag.