Lief, lijf & leven - lespakket

Educatief materiaal | Van 12 tot 99 jaar | Mensen met een beperking

Op deze website vind je voorlichtingsfilms over seksualiteit voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

De films belichten op een heel gestructureerde manier alle facetten van de seksuele ontwikkeling.

Van kennis over het lichaam tot de mogelijkheden en gevaren van internet en sociale netwerken, van seksueel misbruik en loverboys/girls tot het belang van weerbaarheid en 'seks en de wet'.

De website bevat praatplaten en werkblaadjes om het gesprek met de cliënt aan te gaan. 

Uitgever
KlosTV
Jaar uitgave
2015
Foto: klostv.nl