Sensoa Vlaggensysteem in je organisatie of land gebruiken

Beleidsinformatie | Van 18 tot 99 jaar

Tips & tricks voor doeltreffende (culturele) aanpassingen

Culturele aanpassingen maken aan het Vlaggensysteem is soms nodig om het beter te laten aansluiten bij de eigen organisatie en organisatiecultuur. De tips & tricks gids helpt om de daarbij horende uitdagingen aan te pakken.

Deze gids bevat: 

  • Tips en richtlijnen om het Vlaggensysteem aan te passen aan een context.  

  • 8 cultureel gevoelige dimensies op basis van het ecologische validiteitsmodel. 

  • 4 fasen om het Vlaggensysteem te implementeren.   

Door deze gids te gebruiken kan een professional of organisatie het Vlaggensysteem vrij gebruiken binnen verschillende sectoren (zoals zorg, onderwijs, maatschappelijk werk en sport) en verschillende culturen

Uitgever
Sensoa en ICRH
Jaar uitgave
2023