Vragenlijst rond kennis, attitude en zelf-effectiviteit Vlaggensysteem

Beleidsinformatie | Van 18 tot 99 jaar

Verbeter de implementatie van het Vlaggensysteem

Deze vragenlijst over seksueel grensoverschrijdend gedrag, brengt jouw kennis, attitudes en zelf-effectiviteit in kaart.

  • De vragen over 'kennis' geven aan in welke mate je voldoende kennis over het thema hebt om seksueel grensoverschrijdend gedrag te beoordelen en er gepast op te reageren.
  • In het deel rond ‘attitudes’ worden vragen gesteld over jouw mening over seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Zelf-effectiviteit’ gaat over het eigen vermogen om taken (zoals het stoppen van grensoverschrijdend gedrag, het voeren van gesprekken na een incident, …) succesvol uit te voeren.  

De vragenlijst een tweede keer invullen, enkele maanden na actief gebruik van het Vlaggensysteem, helpt om de implementatie van het Vlaggensysteem te evalueren.

De vragenlijst bestaat uit uitspraken die je kan beoordelen van ‘niet akkoord’ tot ‘akkoord’.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Aan het einde van de vragenlijst kan je je score zelf berekenen en interpreteren. 

Uitgever
Sensoa en ICRH
Jaar uitgave
2023