Sensoa behartigt al meer dan 25 jaar de belangen van mensen met hiv.  

Ons aanbod is gratis en vertrouwelijk, anoniem blijven kan.

Wat bieden wij?

Sensoa Positief ondersteunt mensen met hiv, hun omgeving en professionals die met hiv in contact komen.

Ons aanbod bevat onder andere:

 • online informatie en telefonisch advies over hiv en leven met hiv
 • persoonlijke gesprekken met een medewerker of lotgenoot
 • activiteiten waar je lotgenoten kan ontmoeten
 • online lotgenotencontact voor mensen met hiv op positiefcontact.be
 • doorverwijzing naar een hiv-referentiecentrum of andere hulpverlening
 • ondersteuning bij een melding van discriminatie
 • folder 'Hiv, hoe ga jij ermee om?' en rode lintjes
 • infoavonden en vormingen op maat

Onze missie voor mensen met hiv

Wij werken aan:

 • de integratie van mensen met hiv
 • de aanpak van het taboe en de stigmatisering 
 • de belangenverdediging van wie met hiv leeft

Meldpunt discriminatie op basis van hiv 

Bij ons kan je terecht met je verhaal.    
 
Sensoa Positief informeert je over je rechten. En we bemiddelen bij discriminatie en uitsluiting omwille van je hiv-status.  

Je kan bij ons ook een klacht neerleggen. Sensoa Positief is een meldpunt voor discriminatie op basis van hiv (in samenwerking met UNIA).

Tegelijk trachten wij signalen te bundelen en de maatschappelijke drempels van mensen met hiv in kaart te brengen. Zo kunnen we specifieke acties ondernemen om jouw belangen te verdedigen.  

Contacteer Sensoa Positief

Je kan ons:   

 • bellen op 078 151 100  (maandag van 13 uur tot 16 uur en donderdag van 18 uur tot 21 uur)  
 • mailen op positief@sensoa.be   

Sensoa Positief blijft ook tijdens de corona maatregelen bereikbaar voor mensen met hiv, hun omgeving en professionelen.