Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Over Sensoa

Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid

Sensoa werkt aan het voorkomen van risico's op ongeplande zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv. Maar seksuele gezondheid betekent ook: er voor ijveren dat seks altijd vrij is van dwang, discriminatie en geweld én aandacht hebben voor de plezierige en aangename kanten van seksualiteit.  Daarvoor hebben we een uitgebreid informatie-aanbod voor iedereen, inspireren we het onderwijs en werken we ook naar volwassenen, jongeren, homomannen, kwetsbare migranten en mensen met hiv.  Daarbij vragen we ook op dit terrein aandacht voor de vaak aangrijpende situatie van kwetsbare groepen in landen in ontwikkeling.

Sensoa verdedigt de seksuele rechten. Iedereen heeft recht op een maximale ontplooiing van de eigen seksualiteit, waarbij er toestemming is van alle betrokkenen en men zichzelf en de ander geen schade toebrengt.

Sensoa is een dynamische organisatie, die niet enkel reageert maar ook anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Om onze doelstellingen te realiseren, trachten we zoveel mogelijk samen te werken met externe partners. Evidence based werken is essentieel. We kiezen voor een aanpak die gebaseerd is op feiten en goede praktijken.

U krijgt een mooi overzicht van wat Sensoa doet in ons magazine 'Iedereen seksueel gezond'

Financiering

Sensoa is voor zijn werking grotendeels afhankelijk van de financiering door de overheid. De organisatie is, in het kader van preventiedecreet, erkend als partnerorganisatie en had een convenant afgesloten met de Vlaamse minister van Volksgezondheid. Dit convenant formuleerde als opdracht: “de seksuele gezondheid in Vlaanderen bevorderen” en somde een aantal doelstellingen op die Sensoa moet realiseren. De laatst afgesloten convenant liep van 2011 tot eind 2015.

Om zijn erkenning te behouden, diende Sensoa in te tekenen op de open oproep die door minister van Volksgezondheid Vandeurzen eind 2014 werd gelanceerd. Eén van de onderdelen van het dossier was de opmaak van een nieuw beleidsplan voor de periode 2016-2020. Dit vormt de basis voor de nieuwe beheersovereenkomst voor de komende 5 jaar. 

Inkomsten in het jaar 2016

Uitgaven in het jaar 2016

Partnerorganisaties

Partnerorganisaties worden erkend en eventueel gesubsidieerd in het kader van een duurzaam samenwerkingsverband met een beheersovereenkomst (convenant) vanwege van hun inhoudelijke deskundigheid en/of het aanleveren van epidemiologische gegevens.

Andere partnerorganisaties zijn,