De nieuwe onderwijsdoelen verwijzen relationele en seksuele vorming naar de voetnoten. Sensoa en partners roepen bij de start van het schooljaar de scholen op om gebruik te maken van de ‘herwonnen vrijheid’ en voluit in te zetten op lesgeven over relaties en seksualiteit. 

Vlaanderen legt de lat te laag voor relationele en seksuele vorming. De nieuwe onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs zijn goedgekeurd. Relationele en seksuele vorming wordt daarin in twee zinnen samengevat. Waren de vorige eindtermen al minimaal in hun aandacht, dan dansen we met deze onderwijsdoelen de limbo.

“De leerlingen gaan respectvol en constructief met anderen in interactie rekening houdend met elkaars grenzen. Respectvol en constructief met anderen in interactie gaan zoals […] respect tonen voor relationele en seksuele integriteit.”
Zo, u heeft net alles gelezen wat er rond relationele en seksuele vorming vanuit de overheid verwacht wordt. Dat laatste, het tonen van respect, is ook slechts een voorbeeld, het is niet verplicht. Scholen kunnen nochtans heel wat beter dan dat. En dat is ook noodzakelijk.

Scholieren zijn zelf vragende partij

Nogal wat jongeren hebben zorgen rond hun seksuele gezondheid. De meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag stijgen. Child Focus maakt dagelijks dossiers aan over doorgestuurde naaktfoto’s van minderjarigen. 4 op 10 LGBT+-jongeren voelt zich onveilig op school. Jongeren spiegelen zich aan de lichamen op sociale media of zoeken naar porno of onbetrouwbare TikTok-influencers als ze willen bijleren over seks. Los van aandacht voor de risico’s, zijn scholieren zelf vragende partij om verder te kijken. Ze willen dat seksualiteit ook op een brede, positieve manier aan bod komt op school. Ze willen meer weten dan enkel wat ze niet mogen doen.

Enkele onderwijskoepels haalden vorig jaar hun slag thuis toen het Grondwettelijk Hof de toen voorliggende minimumdoelen naar de prullenbak verwees. De reden hiervoor was dat scholen te weinig vrijheid overhielden om een eigen pedagogisch project te voorzien. 

Scholen, maak er een blijvertje van!

Bij deze doen we dan ook een oproep aan de scholen om van die herwonnen vrijheid ten volle gebruik te maken.

Zet in op relationele en seksuele vorming. Er is ondersteunend materiaal genoeg voor leraren. Scholen kunnen alle hulp bij gebruiken van de onderwijskoepels, zodat ze niet alles zelf moeten uitzoeken. Directies kunnen zelf een schoolvisie uitwerken over seksuele gezondheid en leraren kunnen nagaan hoe ze aan de vragen van leerlingen kunnen tegemoetkomen. Er zijn ook organisaties met goed opgeleide vormingswerkers die een vorming kunnen geven aan lerarenteams of rechtstreeks aan de leerlingen.

Kortom scholen, maak er een blijvertje van zodat leerlingen zich goed voelen in hun vel, groeien in hun relationele vaardigheden, elkaars grenzen respecteren en zichzelf kunnen beschermen tegen soa’s of een ongeplande zwangerschap. Beter dan enkel porno en TikTok, toch? 

Wannes Magits (Sensoa), Dominique Van den Elsacker (Pimento), Heidi De Pauw (Child Focus), Mauro Michielsen (Vlaamse Scholierenkoepel), Yves Aerts (çavaria), Amir Bachrouri en Franka Foré (de Vlaamse Jeugdraad)

Deze opinie verscheen eerder in De Morgen (04/09/2023)