Op basis van de huidige inzichten werkt Sensoa dagelijks rond mpox (het apenpokkenvirus). Veel van dit werk en overleg gebeurt achter de schermen. Maar je mag er zeker van zijn: we werken er aan! 

Naarmate meer informatie beschikbaar komt, passen we onze werkwijzen en materialen aan.

visitekaartje apenpokken

De doelgroepen sensibiliseren

Via affiches, kaartjes en sociale media zorgt Sensoa er voor dat de meest getroffen groepen vlot de weg vinden naar de informatie en de hulp die ze nodig hebben.  

Adviezen opstellen

De overheid raadpleegt ons bij het opstellen van adviezen, zodat ze zo bruikbaar mogelijk zijn. We vertellen hen over wat er leeft op het terrein aan vragen, bekommernissen en ervaringen met de medische dienstverlening.

Samen met de overheid, experts en andere organisaties uit heel België denken we na over het doeltreffend inzetten van de beschikbare vaccins. Daarbij adviseren we ook over de manieren om iedereen te helpen om de nodige informatie en hulp te vinden.

Lees ook hoe je het risico op apenpokken beperkt (link naar allesoverseks.be)

Informeren via de media

We staan voortdurend de pers te woord om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Verwijzen naar betrouwbare bronnen

Sensoa wil dat iedereen kan beschikken over de best mogelijke informatie, aangeleverd door de meest deskundige artsen en virologen. De informatie die beschikbaar is over het virus, het verloop van de besmetting en hoe je het kan voorkomen, kan nog veranderen op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. En de strategie kan nog gewijzigd worden als er meer vaccins beschikbaar worden of als de verspreiding evolueert.

We willen ook voorkomen dat op verschillende websites (licht) verschillende informatie komt te staan. Daarom hebben we er voor gekozen om door te verwijzen naar de website van de Vlaamse overheid voor informatie over de apenpokken

Samen vechten tegen het stigma

Ook als je het oploopt via seksueel contact, is dat niets om je over te schamen.

Mannen die seks hebben met mannen met de vinger wijzen, is onterecht. Zij doen al jaren veel inspanningen om zichzelf en anderen te beschermen tegen infecties zoals hiv en soa. En nu ook tegen apenpokken.

Mpox is een nieuwe benaming voor het apenpokkenvirus, voorgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Sensoa is iedereen dankbaar die op de één of andere manier helpt in de bestrijding van deze uitbraak.