Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Cultureel-diverse relationele en seksuele vorming: een noodzaak voor asielcentra én onderwijs

07/01/2016 - 13:41

Het geweld tegen vrouwen op oudejaarsnacht in Keulen is onaanvaardbaar en dient streng aangepakt te worden. In die feiten ging het over geweld tegen vrouwen (inclusief beroving), gepaard met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar het probleem is ruimer: er stelt zich objectief een probleem in onze samenleving van culturele verschillen in de omgangsvormen tussen mannen en vrouwen en dat dient zonder taboes aangepakt te worden. Sensoa steunt staatssecretaris voor asiel en migratie Francken als hij pleit voor meer relationele en seksuele vorming en het bespreekbaar maken van seksualiteit in asielcentra. Maar het probleem stelt zich veel ruimer dan enkel asielcentra. Ook binnen het onderwijs dient dringend werk gemaakt te worden van relationele en seksuele vorming die veel meer inspeelt op de culturele diversiteit en op de (seksuele) rechten van mannen en vrouwen.

Al te lang is het feit dat de omgangsvormen tussen mannen en vrouwen cultureel bepaald zouden zijn, een excuus geweest om dit debat niet te voeren. Maar de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, het respectvol met elkaar omgaan en het niet overschrijden van elkaars grenzen, zijn universele rechten. Die zijn zo essentieel dat iedereen in onze samenleving zich eraan dient te houden. Deze waarden dienen voor iedereen geëxpliciteerd te worden naar dagelijkse situaties en concreet gedrag. Sensoa heeft met Zanzu.be, een website in 13 talen over seksuele gezondheid, een prima werkinstrument ontwikkeld (met steun van minister Vandeurzen) om een brede relationele en seksuele vorming aan anderstaligen te geven. De gelijkheid van mannen en vrouwen en wat dit impliceert vormt daar een essentieel onderdeel van.

Sensoa vindt het zeer positief dat staatssecretaris Francken erkent dat er nood is aan vorming inzake seksualiteit en gender binnen de asielcentra. Sensoa heeft in het verleden al diverse materialen en vormingen ontwikkeld voor asiel- en inburgeringscentra. Momenteel werken wij aan een pakket nieuwe vormingen op basis van Zanzu.be. Die vormingen moeten volgens Sensoa kaderen binnen een algemeen beleid inzake seksualiteit, wat op dit moment ontbreekt. Uit onderzoek van ICRH (Ugent) blijkt immers dat, bovenop het seksueel geweld dat zij ervaren tijdens hun overtocht naar Europa, 40 % van de ondervraagde vluchtelingen slachtoffer werd van seksueel geweld tijdens hun verblijf in België. Zo hebben asielzoekers bijvoorbeeld onvoldoende privacy voor hun seksuele relaties, zijn er geen duidelijke procedures bij seksueel geweld en ontbreekt elk preventiebeleid. 

Maar een effectief beleid richt zich niet enkel op vluchtelingen en asielzoekers. Sensoa ziet ook een zeer belangrijke taak weggelegd voor het onderwijs. Programma’s voor relationele en seksuele vorming, die aangepast zijn aan de multiculturele samenstelling van de huidige klassen, zijn dringend nodig. Die laten toe om culturele verschillen te benoemen en man-vrouw verschillen, genderrollen maar ook een thema als seksuele oriëntatie bespreekbaar te maken. Aandacht voor seksuele rechten en seksuele integriteit van vrouwen en mannen is daarbij cruciaal. Nu gebeurt het al te vaak dat die thema’s niet worden aangeraakt, uit vrees voor problemen. Sensoa wil het onderwijzend personeel alvast met materialen en methodieken ondersteunen bij deze uitdaging.

Zelf aan de slag in je klas, maar koudwatervrees? Check dan de vormingen van Sensoa.

Lees ook de opinie van Sensoa over asielcentra en relationele en seksuele vorming