Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Persbericht: Nieuwe hiv-diagnoses 2013: “Campagnes naar homomannen werpen vruchten af”

19/11/2014 - 12:14

Uit het jaarrapport hiv/aids 2013 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid blijkt dat in 2013 1.115 nieuwe diagnoses met hiv werden vastgesteld in België, dat is een daling met 9% in vergelijking met 2012. De daling doet zich voornamelijk voor bij personen afkomstig uit midden en zuidelijke Afrikaanse landen. Bij de Belgische homomannen stabiliseert het aantal nieuwe diagnoses. In 2013 werden bij hen 269 nieuwe diagnoses vastgesteld, 5% minder dan het jaar voorheen, al is die daling niet significant. De cijfers bevestigen ook de trend van de toename van laattijdige diagnoses bij homomannen. Dat is een indicatie dat de campagnes en het terreinwerk van Sensoa erin slagen een groep homomannen te overtuigen zich te laten testen, die dat tot dan nog niet gedaan hadden. 

Daling bij Belgische homomannen, stijging bij buitenlandse homomannen

Waar bij de Belgische homomannen het aantal nieuwe diagnoses licht daalde, zien we een toename van het aantal diagnoses bij niet-Belgische homomannen, die in België getest werden. Bij hen werden 139 nieuwe diagnoses vastgesteld wat een toename van 26% is in vergelijking met 2012. Deze groep blijkt naast Nederlandse, Franse en Spaanse homomannen, ook uit een pak andere nationaliteiten te bestaan. In totaal maken alle overdrachten via homoseksuele contacten (zowel Belgisch als niet-Belgisch) 51% uit van het totaal aantal nieuwe diagnoses waarvan de wijze van overdracht bekend is. 

Aantal testen blijft hoog

De voortdurende sensibilisering rond testen op hiv via campagnes en terreinwerk (= preventie zichtbaar maken in het homo-uitgaansleven) zorgt voor een knik in de grafieken. Niet zozeer in het aantal testen, dat blijft onder homomannen ook in 2013 min of meer constant en hoog. Wel opvallend is de toename van het aantal laattijdige diagnoses sinds 2009. Sensoa slaagt er blijkbaar in om een groep homomannen te overtuigen zich te laten testen, die dat tot dan nog niet gedaan hadden. Dat inzetten op testen is een essentieel onderdeel van wat bedoeld wordt met combinatiepreventie. Mensen die positief getest worden, kunnen behandeld worden. Dat is niet alleen goed voor hun eigen gezondheid, het zorgt er ook voor dat de kans op overdracht van hiv kleiner word bij een onbeschermd sekscontact. 

Vroegtijdig testen en de rol van huisartsen promoten

De cijfers tonen verder aan dat het belangrijk blijft in te zetten op het vroegtijdig opsporen van nieuwe infecties. Sinds 2010 zet Sensoa met campagnes als “Live Positive” en “Testen? Gewoon doen!” in op de noodzaak voor homomannen om zich regelmatig te laten testen. De cijfers geven ook aan dat huisartsen een cruciale rol kunnen spelen in het opsporen van nieuwe infecties, een rol die nog te weinig benut wordt. Aan de ene kant zouden homomannen zich meer moeten wenden tot hun huisarts om een hiv-test te vragen. Aan de andere kant dienen huisartsen ook ondersteund te worden om de seksuele gezondheid van hun patiënten te bevorderen. Dat is ook een expliciete aanbeveling in het vorig jaar goedgekeurde nationale HIV-plan.