Wil je graag een externe organisatie uitnodigen voor je lessen relationele en seksuele vorming? Sensoa geeft zelf geen vorming aan jongeren op scholen, maar werkt daarvoor samen met een aantal partnerorganisaties.

Sensoa ijvert samen met deze partners voor een kwaliteitsvol aanbod voor relationele en seksuele vorming op school. Zij onderschrijven de kwaliteitscriteria voor relationele en seksuele vorming. Respect voor de seksuele en reproductieve rechten van jongeren en wetenschappelijk onderbouwd werken staan voorop.

Sensoa en deze partners sluiten zich ook aan bij de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het kader van het gezondheidsbeleid.

Organisaties die relationele en seksuele vorming geven aan jongeren


Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding Brugge

CGSO Brugge geeft vorming rond thema's zoals veilig vrijen, relaties, holebiseksualiteit, transgender, weerbaarheid, anticonceptie, zwangerschap, soa' en hiv.

Ze hebben zowel een aanbod naar leerlingen kleuter-, basis- en secundair onderwijs als naar intermediairs.

Cgsobrugge.be
 

Digisaurus

Digisaurus kijkt met een positieve én kritische blik naar de aantrekkingskracht van sociale media op jongeren. Je kan voor je school of organisatie een vorming aanvragen. Over gaming, sexting, cyberpesten, de invloed van reclame ... maar ook over de positieve kracht van sociale netwerken en digitale tools.

Digisaurus.be
 

Ella

Ella vzw is een expertise- en kenniscentrum voor gender en etniciteit en zet zich in voor de bevordering van het emancipatie- en participatieproces van meisjes en vrouwen uit etnisch-culturele minderheids (ECM) groepen in Brussel en Vlaanderen.

Ella biedt info bij vragen over gender- en etniciteitsthema's, organiseert vorming, lezingen en training voor jongeren en intermediairs.

Elllavzw.be


Fara

Fara werkt als expertisecentrum rond ongeplande zwangerschap, tienerzwangerschap, abortus en prenatale diagnose.

Fara heeft een werking voor tienerzwangeren en tienerouders. Professionals uit het brede werkveld van onderwijs, zorg en gezondheid kunnen hier terecht voor een vormingsaanbod. 

Faranet.be


Internetvaardig

Filip Bourgeois is mediacoach. Hij geeft presentaties voor kinderen, jongeren en volwassenen over het verstandig omgaan met internet.

Je kan kiezen uit 8 thema's: grenzen en afspraken, online informatie en communicatie, digitaal pesten, online privacy, je reputatie en imago, online seksualiteit, veilig internet en ICT en mediawijsheid. 

Internetvaardig.be


Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen 

Kinderwens vzw werkt als expertisenetwerk rond relaties, seksualiteit en kinderwens en geeft seksuele voorlichting en informatie over voortplanting aan jongeren.

Ze maakten een lespakket over seksuele en reproductieve voorlichting dat werd goedgekeurd door Sensoa.

Kinderwens.org


Pimento

Pimento versterkt kinderen, jongeren en hun begeleiders in thema’s die de leefwereld van kinderen en jongeren bepalen, waaronder relaties en seksualiteit.

Dankzij het aanbod vormingen, educatief materiaal, (beleids)trajecten en eigen onderzoek maak je pittige onderwerpen op een positieve manier bespreekbaar. 

Pimento.be


Rosa vzw

RoSa vzw - Expertisecentrum gelijke kansen m/v biedt vorming aan voor kinderen en jongeren in klasverband, in de jeugdbeweging, enz.

Ze geven vorming over gender en gaan bijvoorbeeld in op de impact van schoonheidsidealen op jongens en meisjes. 

Rosa vzw


Wel Jong Niet Hetero

WJNH is het samenwerkingsverband voor holebi- en transjongeren in Vlaanderen en Brussel. Ze hebben een vormingsaanbod voor vrijwilligers in het jeugdwerk en holebi- en transverenigingen.

Je kan hen contacteren voor een workshop over gender- en seksuele diversiteit op school.

Weljongniethetero.be


Çavaria

Çavaria geeft vorming over gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs aan onderwijsprofessionals en studenten van lerarenopleidingen.

Ze geven geen vorming aan jongeren zelf, maar ontwikkelen wel materialen waarmee leraren zelf het onderwerp in de klas kunnen brengen.

Schooluitdekast.be

 

Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) met een vormingsaanbod

Deze Centra voor Algemeen Welzijnswerk werken samen met Sensoa. 

Provincie Antwerpen

 

Provincie Vlaams-Brabant

 

Provincie West-Vlaanderen

 

Provincie Limburg

 

Organisaties die vorming geven aan ouders

Ben je een ouder en zoek je een vormingsavond over seksuele opvoeding of veilig internet? Check de kalender op

Wil je voor je school of vereniging een ouderavond inrichten over jongeren en seksualiteit? Of over veilig internet? Hier vind je organisaties met een kwalitatief aanbod voor ouders:

Digisaurus

Digisaurus kijkt op een positieve én kritische manier naar kinderen/jongeren en sociale media. Je kan een digitale lezing aanvragen, een app-feestje of een digitale sessie voor ouders én kinderen. 

Digisaurus

Internetvaardig

Filip Bourgeois is mediacoach. Hij geeft presentaties voor kinderen, jongeren en volwassenen over het verstandig omgaan met internet. Je kan kiezen uit 8 thema's: grenzen en afspraken, online informatie en communicatie, digitaal pesten, online privacy, je reputatie en imago, online seksualiteit, veilig internet en ICT en mediawijsheid. 

Internetvaardig.be

Konekt

Konekt wil het netwerk van personen met een beperking versterken. Konekt vergroot de deskundigheid van ondersteuners via cursussen en intervisies. Wil je een ouderavond organiseren voor ouders van kinderen met een (verstandelijke) beperking? Vraag het aan Konekt. 

Konekt.be

Pimento

Seksuele opvoeding: wanneer begin je eraan? En hoe? Hoe reageer je op vragen van je kleuter? Hoe breng je het thema 'seks' aan bij je beginnende puber? In deze vorming krijg je achtergrondinfo en concrete tips! De vormingswerkers van Pimento stellen op basis van jouw noden en vragen een vorming op maat samen. 

Pimento.be

Veilig online

De Gezinsbond en Child Focus werkten samen een vormingsaanbod uit voor ouders over nieuwe media. Je kan een ouderavond organiseren voor je school of vereniging. Maak je keuze uit de 5 modules over jongeren en online media. Sensoa werkte mee aan de module over online relaties en seksualiteit. Ouders kunnen ook individueel deelnemen aan een ouderavond uit de kalender. 

Veiligonline.be

Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK)

VCOK is een erkend vormingscentrum gespecialiseerd in opvoeding, kinderopvang en bemiddeling. VCOK heeft een ruim aanbod aan vormingen en workshops en biedt ook unieke activiteiten aan voor ouders en kinderen samen. Naast het vaste aanbod, kan je er ook terecht voor maatwerk.

VCOK.be

Organisaties waar Sensoa niet mee samenwerkt

Er zijn ook een aantal organisaties actief in Vlaanderen waar Sensoa niet mee samenwerkt. Een overzicht:

  • Jongereninfolife.be
  • Vlaams Centrum voor Seksuele en Relationele Vorming
  • Pro Vita - Gezin en Leven vzw
  • Het wonder van het leven
  • Jij En Ik, Een Wonder 
  • Instituut Reinier De Graaf
  • Centrum voor Actuele Gezinsplanning (hulp en begeleiding aan vrouwen met ongewenste zwangerschap)
  • Bethesda (christelijk centrum voor levens- en gezinsvragen)

Het gaat om organisaties die vanuit een welbepaalde ideologische visie informatie verspreiden en/of een vormingsaanbod naar jongeren opzetten.

Op zich is daar niets mis mee. Alleen verwacht Sensoa dat deze organisaties, net als alle andere, hun visie ook duidelijk kenbaar maken naar de buitenwereld, zodat de lezer of de aanvrager zich een duidelijk oordeel kan vormen over de informatie of de vorming die wordt aangeboden.

Dat moet hen toelaten een weloverwogen keuze te maken. En als die keuze inhoudt dat men een beroep wil doen op bovenvermelde organisaties, dan respecteert Sensoa die keuze ook. 

Maar voor Sensoa is het wel essentieel dat relationele en seksuele vorming jongeren in staat stelt om, op basis van onbevooroordeelde informatie, een mening te vormen en eigen keuzes te maken. En ingeval jongeren met problemen worstelen, hen de weg te wijzen naar diensten voor aangepaste hulpverlening.

Als we, in zover dat mogelijk is, het aanbod van bovenvermelde organisaties toetsen aan de uitgangspunten voor een goede relationele en seksuele vorming van de Wereldgezondheidsorganisatie, dan blijkt al snel dat zij daar op verschillende vlakken niet aan beantwoorden. Zij claimen wetenschappelijk onderbouwd te werken, maar hun bronnen zijn niet onmiddellijk terug te vinden, en bovendien erg selectief en tendentieus. 

Eén organisatie profileert zich online onder de misleidende titel 'Vlaams Centrum voor Seksuele en Relationele Vorming', maar de vorming die zij aanbieden is zeer eenzijdig, en focust enkel op de gevaren en risico’s van een ongeplande zwangerschap.

Daarbij beweren zij dat abortus altijd belangrijke, emotionele en psychische gevolgen heeft, wat in tegenspraak is met de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek. 

Verder wekt het verbazing dat deze organisaties in alle talen zwijgen over het gebruik van moderne, doeltreffende anticonceptie of over de noodpil – belangrijke informatie voor iedereen die een ongeplande zwangerschap wil voorkomen.