Wil je graag een externe organisatie uitnodigen voor je lessen relationele en seksuele vorming? Sensoa geeft zelf geen vorming aan jongeren op scholen, maar werkt daarvoor samen met een aantal partnerorganisaties.

Sensoa ijvert samen met deze partners voor een kwaliteitsvol aanbod voor relationele en seksuele vorming op school. Zij onderschrijven de kwaliteitscriteria voor relationele en seksuele vorming. Respect voor de seksuele en reproductieve rechten van jongeren en wetenschappelijk onderbouwd werken staan voorop.

Sensoa en deze partners sluiten zich ook aan bij de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het kader van het gezondheidsbeleid.

Organisaties die relationele en seksuele vorming geven aan jongeren


Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding

Het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele opvoeding (cgso) geeft workshops aan kinderen en jongeren. Ze geven ook nascholingen en ondersteuning aan professionals.

Alle thema’s gelinkt aan seksuele gezondheid komen aan bod. Je vindt ook een ruim aanbod aan educatief materiaal

CGSO.be

Fara

Fara werkt als expertisecentrum rond ongeplande zwangerschap, tienerzwangerschap, abortus en prenatale diagnose.

Fara heeft een werking voor tienerzwangeren en tienerouders. Professionals uit het brede werkveld van onderwijs, zorg en gezondheid kunnen hier terecht voor een vormingsaanbod. 

Faranet.be

Internetvaardig

Filip Bourgeois is mediacoach. Hij geeft presentaties voor kinderen, jongeren en volwassenen over het verstandig omgaan met internet.

Je kan kiezen uit 8 thema's: grenzen en afspraken, online informatie en communicatie, digitaal pesten, online privacy, je reputatie en imago, online seksualiteit, veilig internet en ICT en mediawijsheid. 

Internetvaardig.be

Pimento

Pimento versterkt kinderen, jongeren en hun begeleiders in thema’s die de leefwereld van kinderen en jongeren bepalen, waaronder relaties en seksualiteit.

Dankzij het aanbod vormingen, educatief materiaal, (beleids)trajecten en eigen onderzoek maak je pittige onderwerpen op een positieve manier bespreekbaar. 

Zoek je een vorming voor jongeren over seksueel grensoverschrijdend gedrag, en de rol van omstanders daarbij? Vraag ernaar bij Pimento.

Pimento.be

Punt vzw

PUNT.vzw ondersteunt mensen die in aanraking komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je kan een expert vragen om in jouw school of organisatie te spreken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Punt vzw

Rosa vzw

RoSa vzw - Expertisecentrum gelijke kansen m/v biedt vorming aan voor kinderen en jongeren in klasverband, in de jeugdbeweging, enz.

Ze geven vorming over gender en gaan bijvoorbeeld in op de impact van schoonheidsidealen op jongens en meisjes. 

Rosa vzw

Wel Jong vzw

Wel Jong vzw is het samenwerkingsverband voor LGBTQ+ jongeren in Vlaanderen en Brussel. Ze hebben een vormingsaanbod voor vrijwilligers in het jeugdwerk en LGBTQ+ verenigingen.

Je kan hen contacteren voor een workshop over gender- en seksuele diversiteit op school.

Weljong.be

Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) met een vormingsaanbod

Deze Centra voor Algemeen Welzijnswerk werken samen met Sensoa. 

Provincie Antwerpen

 

Provincie Vlaams-Brabant

 

Provincie West-Vlaanderen

 

Provincie Limburg

 

Organisaties die vorming geven aan ouders

Ben je een ouder en zoek je een vormingsavond over seksuele opvoeding of veilig internet? Check de kalender op

Wil je voor je school of vereniging een ouderavond inrichten over jongeren en seksualiteit? Of over veilig internet? Hier vind je organisaties met een kwalitatief aanbod voor ouders:

Digisaurus

Digisaurus kijkt op een positieve én kritische manier naar kinderen/jongeren en sociale media. Je kan een digitale lezing aanvragen, een app-feestje of een digitale sessie voor ouders én kinderen. 

Digisaurus

Internetvaardig

Filip Bourgeois is mediacoach. Hij geeft presentaties voor kinderen, jongeren en volwassenen over het verstandig omgaan met internet. Je kan kiezen uit 8 thema's: grenzen en afspraken, online informatie en communicatie, digitaal pesten, online privacy, je reputatie en imago, online seksualiteit, veilig internet en ICT en mediawijsheid. 

Internetvaardig.be

Veilig online

De Gezinsbond en Child Focus werkten samen een vormingsaanbod uit voor ouders over nieuwe media. Je kan een ouderavond organiseren voor je school of vereniging. Maak je keuze uit de 5 modules over jongeren en online media. Sensoa werkte mee aan de module over online relaties en seksualiteit. Ouders kunnen ook individueel deelnemen aan een ouderavond uit de kalender. 

Veiligonline.be

Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK)

VCOK is een erkend vormingscentrum gespecialiseerd in opvoeding, kinderopvang en bemiddeling. VCOK heeft een ruim aanbod aan vormingen en workshops en biedt ook unieke activiteiten aan voor ouders en kinderen samen. Naast het vaste aanbod, kan je er ook terecht voor maatwerk.

VCOK.be

Organisaties waarvan we het aanbod niet promoten

Er zijn maar een paar organisaties in Vlaanderen die vorming geven, waarvan we het aanbod niet promoten. We vinden hen onvoldoende transparant over hun visie en uitgangspunten en hun activiteiten onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd.

Daarom werken wij niet met hen samen: 

Pro Vita – Gezin en Leven vzw. Pro Vita is een anti-abortusorganisatie die vanuit die specifieke doelstelling zijn vormingen organiseert.  

JongerenInfoLife vzw. Deze organisatie noemt zich soms ook het ‘Vlaams Centrum voor Seksuele en Relationele Vorming’, maar het gaat om dezelfde organisatie. JongerenInfoLife beheert diverse sites, zoals Abortusvragen.be, Ongewenstzwanger.be, Jijenik.be, Relationeleseksuelevorming.be en JongerenInfoLife.be.

Hun aanbod focust op de gevaren en risico’s van een ongeplande zwangerschap en is er specifiek op gericht om mensen een alternatief te bieden voor abortus. Maar doeltreffende anticonceptie of de noodpil komen nauwelijks ter sprake. Ze delen hun visie met het Centrum voor Actuele Gezinsplanning en NFP-Vlaanderen.