Wil je graag een externe organisatie uitnodigen voor je lessen relationele en seksuele vorming? Sensoa geeft zelf geen vorming aan jongeren op scholen, maar werkt daarvoor samen met een aantal partnerorganisaties.

Sensoa ijvert samen met deze partners voor een kwaliteitsvol aanbod voor relationele en seksuele vorming op school. Zij onderschrijven de kwaliteitscriteria voor relationele en seksuele vorming. Respect voor de seksuele en reproductieve rechten van jongeren en wetenschappelijk onderbouwd werken staan voorop.

Sensoa en deze partners sluiten zich ook aan bij de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het kader van het gezondheidsbeleid.

Organisaties die relationele en seksuele vorming geven aan jongeren


Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding

CGSO geeft vorming rond thema's zoals veilig vrijen, relaties, holebiseksualiteit, transgender, weerbaarheid, anticonceptie, zwangerschap, soa' en hiv.

Ze hebben zowel een aanbod naar leerlingen kleuter-, basis- en secundair onderwijs als naar intermediairs.

CGSO.be
 

Digisaurus

Digisaurus kijkt met een positieve én kritische blik naar de aantrekkingskracht van sociale media op jongeren. Je kan voor je school of organisatie een vorming aanvragen. Over gaming, sexting, cyberpesten, de invloed van reclame ... maar ook over de positieve kracht van sociale netwerken en digitale tools.

Digisaurus.be
 

Ella

Ella vzw is een expertise- en kenniscentrum voor gender en etniciteit en zet zich in voor de bevordering van het emancipatie- en participatieproces van meisjes en vrouwen uit etnisch-culturele minderheids (ECM) groepen in Brussel en Vlaanderen.

Ella biedt info bij vragen over gender- en etniciteitsthema's, organiseert vorming, lezingen en training voor jongeren en intermediairs.

Elllavzw.be

 

Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen

Kinderwens vzw werkt als expertisenetwerk rond relaties, seksualiteit en kinderwens en geeft seksuele voorlichting en informatie over voortplanting aan jongeren.

Ze maakten een lespakket over seksuele en reproductieve voorlichting dat werd goedgekeurd door Sensoa.

Kinderwens.org


Fara

Fara werkt als expertisecentrum rond ongeplande zwangerschap, tienerzwangerschap, abortus en prenatale diagnose.

Fara heeft een werking voor tienerzwangeren en tienerouders. Professionals uit het brede werkveld van onderwijs, zorg en gezondheid kunnen hier terecht voor een vormingsaanbod. 

Faranet.be


Internetvaardig

Filip Bourgeois is mediacoach. Hij geeft presentaties voor kinderen, jongeren en volwassenen over het verstandig omgaan met internet.

Je kan kiezen uit 8 thema's: grenzen en afspraken, online informatie en communicatie, digitaal pesten, online privacy, je reputatie en imago, online seksualiteit, veilig internet en ICT en mediawijsheid. 

Internetvaardig.be


Pimento

Pimento versterkt kinderen, jongeren en hun begeleiders in thema’s die de leefwereld van kinderen en jongeren bepalen, waaronder relaties en seksualiteit.

Dankzij het aanbod vormingen, educatief materiaal, (beleids)trajecten en eigen onderzoek maak je pittige onderwerpen op een positieve manier bespreekbaar. 

Zoek je een vorming voor jongeren over seksueel grensoverschrijdend gedrag, en de rol van omstanders daarbij? Vraag ernaar bij Pimento.

Pimento.be


Rosa vzw

RoSa vzw - Expertisecentrum gelijke kansen m/v biedt vorming aan voor kinderen en jongeren in klasverband, in de jeugdbeweging, enz.

Ze geven vorming over gender en gaan bijvoorbeeld in op de impact van schoonheidsidealen op jongens en meisjes. 

Rosa vzw


Wel Jong vzw

Wel Jong vzw is het samenwerkingsverband voor holebi- en transjongeren in Vlaanderen en Brussel. Ze hebben een vormingsaanbod voor vrijwilligers in het jeugdwerk en holebi- en transverenigingen.

Je kan hen contacteren voor een workshop over gender- en seksuele diversiteit op school.

Weljong.be


Çavaria

Çavaria geeft vorming over gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs aan onderwijsprofessionals en studenten van lerarenopleidingen.

Ze geven geen vorming aan jongeren zelf, maar ontwikkelen wel materialen waarmee leraren zelf het onderwerp in de klas kunnen brengen.

Schooluitdekast.be

 

Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) met een vormingsaanbod

Deze Centra voor Algemeen Welzijnswerk werken samen met Sensoa. 

Provincie Antwerpen

 

Provincie Vlaams-Brabant

 

Provincie West-Vlaanderen

 

Provincie Limburg

 

Organisaties die vorming geven aan ouders

Ben je een ouder en zoek je een vormingsavond over seksuele opvoeding of veilig internet? Check de kalender op

Wil je voor je school of vereniging een ouderavond inrichten over jongeren en seksualiteit? Of over veilig internet? Hier vind je organisaties met een kwalitatief aanbod voor ouders:

Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding

Hoe communiceer je als ouder open met je kind of tiener over relaties en seksualiteit? Bij CGSO kan je daarover een driedelige reeks infosessies aanvragen. 

CGSO.be

Digisaurus

Digisaurus kijkt op een positieve én kritische manier naar kinderen/jongeren en sociale media. Je kan een digitale lezing aanvragen, een app-feestje of een digitale sessie voor ouders én kinderen. 

Digisaurus

Internetvaardig

Filip Bourgeois is mediacoach. Hij geeft presentaties voor kinderen, jongeren en volwassenen over het verstandig omgaan met internet. Je kan kiezen uit 8 thema's: grenzen en afspraken, online informatie en communicatie, digitaal pesten, online privacy, je reputatie en imago, online seksualiteit, veilig internet en ICT en mediawijsheid. 

Internetvaardig.be

Konekt

Konekt wil het netwerk van personen met een beperking versterken. Konekt vergroot de deskundigheid van ondersteuners via cursussen en intervisies. Wil je een ouderavond organiseren voor ouders van kinderen met een (verstandelijke) beperking? Vraag het aan Konekt. 

Konekt.be

Pimento

Seksuele opvoeding: wanneer begin je eraan? En hoe? Hoe reageer je op vragen van je kleuter? Hoe breng je het thema 'seks' aan bij je beginnende puber? In deze vorming krijg je achtergrondinfo en concrete tips! De vormingswerkers van Pimento stellen op basis van jouw noden en vragen een vorming op maat samen. 

Pimento.be

Veilig online

De Gezinsbond en Child Focus werkten samen een vormingsaanbod uit voor ouders over nieuwe media. Je kan een ouderavond organiseren voor je school of vereniging. Maak je keuze uit de 5 modules over jongeren en online media. Sensoa werkte mee aan de module over online relaties en seksualiteit. Ouders kunnen ook individueel deelnemen aan een ouderavond uit de kalender. 

Veiligonline.be

Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK)

VCOK is een erkend vormingscentrum gespecialiseerd in opvoeding, kinderopvang en bemiddeling. VCOK heeft een ruim aanbod aan vormingen en workshops en biedt ook unieke activiteiten aan voor ouders en kinderen samen. Naast het vaste aanbod, kan je er ook terecht voor maatwerk.

VCOK.be

Organisaties waarvan we het aanbod niet promoten

Er zijn maar een paar organisaties in Vlaanderen die vorming geven, waarvan we het aanbod niet promoten. We vinden hen onvoldoende transparant over hun visie en uitgangspunten en hun activiteiten onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd.

Daarom werken wij niet met hen samen: 

Pro Vita – Gezin en Leven vzw. Pro Vita is een anti-abortusorganisatie die vanuit die specifieke doelstelling zijn vormingen organiseert.  

JongerenInfoLife vzw. Deze organisatie noemt zich soms ook het ‘Vlaams Centrum voor Seksuele en Relationele Vorming’, maar het gaat om dezelfde organisatie. JongerenInfoLife beheert diverse sites, zoals Abortusvragen.be, Ongewenstzwanger.be, Jijenik.be, Relationeleseksuelevorming.be en JongerenInfoLife.be.

Hun aanbod focust op de gevaren en risico’s van een ongeplande zwangerschap en is er specifiek op gericht om mensen een alternatief te bieden voor abortus. Maar doeltreffende anticonceptie of de noodpil komen nauwelijks ter sprake. Ze delen hun agenda met het Centrum voor Actuele Gezinsplanning, Levensadem en NFP-Vlaanderen.