Op school, in het jeugdwerk, in de welzijnssector en in allerlei andere settings komen heel wat mensen samen met een zeer diverse migratieachtergrond. Sensoa ondersteunt je als professional om het thema relaties en seksualiteit te bespreken:

 • Hoe begin ik een gesprek over relaties en seksualiteit en hoe rond ik het respectvol af?
 • Wat als ik het referentiekader van mijn gesprekspartner niet ken?
 • Wat kan ik vragen en wat kan helpen om de nieuwkomer hierover te laten praten?
 • Is er materiaal om te gebruiken?

De aard van de relationele en seksuele vorming aan jongeren van buitenlandse origine is niet verschillend. Wel zijn er een aantal inhoudelijke thema's die voor sommige culturen belangrijk zijn, zoals maagdelijkheid en huwelijk.

Tips voor een gesprek met een persoon met een migratieachtergrond

Begin zelf over seksualiteit en geef aan dat je gesprekspartner hierover kan praten.

 • Wees je bewust van je eigen waarden en normen en laat je persoonlijke overtuigingen niet doorwegen in het gesprek.
 • Veroordeel nooit.
 • Ga in op wat voor jouw cliënt belangrijk is en zet je eigen agenda opzij.
 • Luister in de eerste plaats. Je hoeft niet alles te weten over seksualiteit of een oplossing te hebben voor elk probleem.
 • Gebruik Zanzu.be en maak je eigen woordenboekje met woorden die goed verstaanbaar zijn en waarbij je je goed voelt.

Begeleidershouding bij vorming

Om een groepsgesprek of vorming succesvol te kunnen begeleiden is je houding als begeleider een belangrijke factor:

 • Hoe spreek ik de groep aan?
 • Praat ik over mijn persoonlijke ervaring?
 • Wat als ik het antwoord niet weet?

Vooraleer je het gesprek start, maak je best een voorbereiding met enkele afspraken. Maak afspraken voor jezelf als begeleider en voor de groep. Gebruik daarvoor de regels van PICKASOLL.

Veilige omgeving creëren bij diverse groepen

Praten over relaties en seksualiteit vraagt om een veilige omgeving waarin mensen in alle openheid kunnen spreken en zich gerespecteerd voelen. Spreek mensen positief aan als individu, los van hun culturele achtergrond.

Vermijd deze valkuilen:

 • Probeer niet de indruk te wekken dat je weet hoe de ‘cultuur’ van je cliënt is.
 • Bekijk je cliënt niet vanuit een wij/zij tegenstelling. 
 • Vermijd woorden als ‘cultuur’ of ‘religie’.

Dat betekent niet dat etnische, nationale of religieuze achtergrond geen invloed kan hebben. Het gaat er om dat je in het opbouwen van een vertrouwensrelatie  vermijdt de ander aan te spreken vanuit etnische of religieuze achtergrond. 

  Methodieken en materialen

  Zanzu - website

  Website
  AankopenOnline bekijkenOntlenen

  Website over seksuele gezondheid voor anderstaligen. Geschreven in 14 talen met vertaal- en voorleesfunctie.

  Tussen de lakens - lespakket

  Lies Verhetsel, Antonella Ciccarone
  Les- en vormingsmateriaal | Van 10 tot 17 jaar
  AankopenDownloadenOntlenen

  Interactief lespakket voor kinderen en jongeren over relationele en seksuele vorming.

  Shalimar - Spel (Nederlandstalige versie)

  Thomas Demyttenaere (Hoofd- en Eindredactie)
  Spelmateriaal | Van 14 tot 17 jaar
  AankopenDownloadenOntlenen

  Educatief spel voor jongeren vanaf 14 jaar over seksualiteit en relaties in een multiculturele groep.

  Rond je seksualiteit, praten over waarden en normen rond relaties en seksualiteit

  Spelmateriaal | Van 14 tot 25 jaar
  AankopenDownloadenOntlenen

  Carrousselspel over seksualiteit voor jongeren van 15 tot 21 jaar.