Een vrouwelijke zorgverlener kijkt regelmatig onverwachts binnen in de douches van de vrouwen.

Vrouwelijke zorgverlener kijkt onverwachts in vrouwendouches
Rode vlag - ernstig grensoverschrijdend gedrag

Het gedrag in deze voorbeeldsituatie krijgt volgens het Sensoa Vlaggensysteem een rode vlag.

Vraag je je af hoe je moet reageren bij een situatie met een rode vlag? Meer informatie kan je hier terugvinden: richtlijnen voor het reageren per vlag.

Naar waar kan je een slachtoffer doorverwijzen?
Bekijk de organisaties die een slachtoffer al dan niet anoniem kunnen helpen.  

Beoordeling van de situatie

Toets de situatie af aan de hand van de 6 criteria voor gezond seksueel gedrag.

We kennen een vlag toe op basis van de score op onderstaande criteria.

We beoordelen hier het gedrag van de vrouwelijke zorgverlener:

Is er wederzijdse toestemming?

Niet oké

Ze doet dit onverwachts en vraagt geen toestemming om binnen te kijken.

Is er vrijwilligheid?

Oké

Niemand staat onder druk of dwang.

Is er gelijkwaardigheid?

Niet oké

De vrouwelijke zorgverlener heeft door haar functie meer macht in deze situatie.

Past het gedrag bij het ontwikkelings- en functioneringsniveau?

Niet oké

De vrouwelijke zorgverlener zou moeten weten dat het niet respecteren van privacy niet aanvaardbaar is.

Kan het gedrag in deze omgeving en context?

Niet oké

Het is een privéplek.

Wat is de impact?

Niet oké

Het gebeurt onverwacht en regelmatig. De vrouwen kunnen een onveilig gevoel krijgen. De vrouwelijke zorgverlener riskeert een klacht.

Hoe kan je reageren?

Reactie naar de vrouwelijke zorgverlener

‘Je kijkt regelmatig onaangekondigd binnen in de douche. Je hebt een verantwoordelijkheid om toezicht te houden, maar zonder verwittiging of aanleiding de deur openen, is een schending van de privacy. Dit kan de cliënten een onveilig gevoel geven. Hoe zou je op een andere manier toezicht kunnen houden?’

Topics voor een gesprek met de vrouwelijke zorgverlener:

  • Ervaringen met grenzen en toezicht houden; 
  • Macht van de zorgverlener; 
  • Rechten van de cliënt;
  • Respect voor de privacy; 
  • Discretieplicht.

Reactie naar de cliënt

‘De vrouwelijke zorgverlener kijkt regelmatig onaangekondigd binnen in de douche. De zorgverlener heeft een verantwoordelijkheid om toezicht te houden, maar zonder verwittiging of aanleiding de deur openen, is een schending van de privacy. We bespreken dit met de zorgverlener en bekijken andere manieren om toezicht te houden.’

Topics voor een verder gesprek:

  • Ervaringen met toezicht; 
  • Recht op privacy; 
  • Aanspreekpersoon integriteit.

Beleid

Beleid

Bekijk welke stappen jouw organisatie nog kan nemen om een integriteitsbeleid op punt te stellen op www.grenswijs.be.