Het Sensoa Vlaggensysteem is een in Vlaanderen ontwikkelde methodiek voor begeleiders van kinderen, jongeren en volwassen cliënten om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren.

Met het Vlaggensysteem kan je: 

 • Seksueel gedrag van kinderen, jongeren en volwassenen objectief inschatten
 • Seksueel gedrag bespreken met de betrokkenen en andere professionals
 • Binnen je team tot een betere afstemming komen over de te volgen (pedagogische) lijn
 • Als leidinggevende een visie en beleid uitwerken over seksuele gezondheid binnen je organisatie

Het Vlaggensysteem helpt je om tot een goed overwogen reactie te komen na het toepassen van 6 criteria op een concrete situatie. Dat geeft tegenwicht tegen emotioneel of paniekerig reageren, of tegen onverschilligheid.

Hoe werkt het?

Aan de hand van 6 criteria kan je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën van ernst, aangeduid met verschillende kleuren vlaggen. Bij elk type vlag krijg je een aangepaste reactie voorgesteld.

6 criteria

 1. Wederzijdse toestemming
 2. Vrijwilligheid
 3. Gelijkwaardigheid
 4. Ontwikkelings- of functioneringsniveau
 5. Context
 6. Impact 1

4 vlaggen

 • Groene vlag: aanvaardbaar seksueel gedrag
 • Gele vlag: licht grensoverschrijdend seksueel gedrag
 • Rode vlag: ernstig grensoverschrijdend seksueel gedrag
 • Zwarte vlag: zwaar grensoverschrijdend seksueel gedrag

Bekijk de 6 criteria toegepast op vaak voorkomende situaties

Aan de slag met het Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem integreren in je beleid

Het Vlaggensysteem kan je op verschillende niveaus en domeinen in het beleid inzetten. Je kan dat zelf doen of je laten begeleiden door Sensoa.

Hoe het Vlaggensysteem integreren in je beleid?