Het Sensoa Vlaggensysteem is een in Vlaanderen ontwikkelde methodiek voor begeleiders van kinderen, jongeren en volwassenen om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren.

Met het Vlaggensysteem kan je: 

 • Seksueel gedrag van kinderen, jongeren en volwassenen objectief inschatten
 • Seksueel gedrag bespreken met de betrokkenen en andere professionals
 • Binnen je team beter afstemmen over de te volgen (pedagogische) stappen
 • Als leidinggevende een visie en beleid uitwerken over seksuele gezondheid binnen je organisatie

Het Vlaggensysteem helpt je om tot een goed overwogen reactie te komen na het toepassen van 6 criteria op een concrete situatie. Dat vormt een tegengewicht tegen emotioneel of paniekerig reageren, of tegen onverschilligheid.

Wat zijn de criteria van het Vlaggensysteem?

Aan de hand van 6 criteria kan je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën van ernst, aangeduid met verschillende kleuren vlaggen. Bij elke kleur van vlag krijg je een aangepaste reactie voorgesteld.

6 criteria

 1. Wederzijdse toestemming
 2. Vrijwilligheid
 3. Gelijkwaardigheid
 4. Ontwikkelings- of functioneringsniveau
 5. Context
 6. Impact

Meer informatie over de 6 criteria

Wat zijn de vlaggen van het Vlaggensysteem? 

4 vlaggen

 • Groene vlag: aanvaardbaar seksueel gedrag
 • Gele vlag: licht grensoverschrijdend seksueel gedrag
 • Rode vlag: ernstig grensoverschrijdend seksueel gedrag
 • Zwarte vlag: zwaar grensoverschrijdend seksueel gedrag

Meer informatie over de 4 vlaggen

Situaties die je helpen bij het beoordelen van seksueel gedrag 

De situatieschetsen bevatten concrete situaties van seksueel gedrag van (kwetsbare) kinderen, jongeren en volwassenen. Elke situatie wordt beoordeeld aan de hand van de 6 criteria voor gezond seksueel gedrag. Op basis van die beoordeling wordt een reactie gesuggereerd.  

Bekijk de 6 criteria toegepast op vaak voorkomende situaties

Reageer op seksueel gedrag met de reactiewijzer 

De reactiewijzer is een leidraad die structuur geeft aan je communicatie met alle betrokkenen. Je overloopt de verschillende richtlijnen over hoe te handelen bij een groene, gele, rode en zwarte vlag.  

Uitgebreid reageren met de reactiewijzer

Normatieve lijst 

De normatieve lijst is een aanvullend werkinstrument bij het Sensoa Vlaggensysteem. Het bevat een overzicht van mogelijk seksueel getint gedrag per leeftijdscategorie, van 0 tot 18 jaar. 

De lijst is gebaseerd op de Westerse wetenschappelijke literatuur over seksuele ontwikkeling van jongeren. 

Raadpleeg de normatieve lijst

Gebruik het Vlaggensysteem in je organisatie 

Het Vlaggensysteem gebruiken in je organisatie kan uitdagend zijn. Er kunnen culturele aanpassingen nodig zijn. De tips & tricks gids helpt je om de methodiek aan te passen aan specifieke culturele of organisatorische noden.

Meer over het Vlaggensysteem en culturele aanpassingen

Verbeter de implementatie van het Vlaggensysteem in je organisatie

Met de vragenlijst rond kennis, attitude en zelf-effectiviteit evalueer je in welke mate personen seksueel grensoverschrijdend gedrag begrijpen en welke houding en overtuigingen ze hebben. Op basis van deze evaluatie, kunnen organisaties bekijken of er meer nood is aan een training of interventie, zoals het Vlaggensysteem. 

Meer over de impact meten in je organisatie 

Gebruiksvoorwaarden en juridische aspecten Sensoa Vlaggensysteem 

Het Sensoa Vlaggensysteem is vrij in gebruik door iedereen die seksuele gezondheid wil bevorderen en seksueel grensoverschrijdend gedrag wil voorkomen. 

Er zijn enkele belangrijke voorwaarden verbonden aan het gebruik ervan. Zo moet onder andere het Vlaggensysteem gebruikt worden zoals het is bedoeld, is commercieel gebruik niet toegestaan en kunnen essentiële punten zoals bijvoorbeeld de criteria niet worden aangepast.  

Er zijn ook juridische en wettelijke aspecten verbonden bij het gebruik van het Sensoa Vlaggensysteem. Zo houd je best steeds rekening met wetten, geldende professionele afspraken, protocollen en procedures die gelden in jouw context of land. 

Lees alle gebruiksvoorwaarden voor het Sensoa Vlaggensysteem

Lees de juridische afspraken voor het Sensoa Vlaggensysteem

Geschiedenis van het Vlaggensysteem 

In 2009 besliste Sensoa het Vlaggensysteem uit te bouwen. Sindsdien is het Vlaggensysteem doorontwikkeld naar talrijke toepassingen.  

Lees meer over de ontwikkeling en de impact van het Vlaggensysteem