Het Sensoa Vlaggensysteem is een in Vlaanderen ontwikkelde methodiek voor begeleiders van kinderen en jongeren om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren.

Met het Vlaggensysteem kan je: 

 • Seksueel gedrag van jongeren adequaat beoordelen
 • Seksueel gedrag bespreken met jongeren, andere professsionals en ouders
 • Binnen je team tot een betere afstemming komen over de te volgen pedagogische lijn
 • Als leidinggevende een visie en beleid uitwerken over seksueel gedrag binnen je organisatie

Het Vlaggensysteem helpt je om tot een goed overwogen reactie te komen na het toepassen van 6 criteria op een concrete situatie. Dat geeft tegenwicht tegen emotioneel of paniekerig reageren, of tegen onverschilligheid.

Hoe werkt het?

Aan de hand van 6 criteria kan je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën, aangeduid met verschillende kleuren vlaggen. Bij elk type gedrag krijg je een aangepaste reactie voorgesteld.

6 criteria

 1. Wederzijdse toestemming
 2. Vrijwilligheid
 3. Gelijkwaardigheid
 4. Leeftijd of ontwikkeling
 5. Context
 6. Zelfrespect

4 vlaggen

 • Groene vlag: aanvaardbare seksuele situatie
 • Gele vlag: licht grensoverschrijdende seksuele situatie
 • Rode vlag: ernstig grensoverschrijdende seksuele situatie
 • Zwarte vlag: zwaar grensoverschrijdende seksuele situatie

Aan de slag met het Vlaggensysteem

We hebben 3 uitgebreide pakketten over het Vlaggensysteem waar je zelf mee aan de slag kan. Voor kinderen en jongeren met een gewone seksuele ontwikkeling en voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften. 

Elk pakket bevat:

 • Een handboek
 • Een kaartenset met concrete situaties
 • Een kaart met toelichting van de vlaggen en reactiemogelijkheden
 • Een kaart 'Stuurwiel seksueel gedrag'

Het Vlaggensysteem integreren in je beleid

Het Vlaggensysteem kan je op verschillende niveaus en domeinen in het beleid inzetten. Je kan dat zelf doen of je laten begeleiden door Sensoa.

Hoe het Vlaggensysteem integreren in je beleid?