Vind jij dat leerlingen recht hebben op goede relationele en seksuele vorming en dat leraars daarvoor goed materiaal moeten krijgen? Is er meer aandacht nodig over het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Is vrije keuze van anticonceptie en over het eigen lichaam cruciaal? En wat met de preventie van soa en hiv, zijn acties daarrond noodzakelijk? Kunnen we ook eindelijk een einde maken aan het stigma dat nog steeds aan hiv kleeft?  

Dan ben je bij ons aan het goede adres. Sensoa praat over seks en doet praten over seks. Want zo zet je dingen in beweging. Over de plezante kanten van seks, maar ook wat je best op voorhand weet. En hoe je jezelf kan beschermen en afspraken kan maken met elkaar.  

Maar dat kunnen we niet alleen. Steun daarom Sensoa!  

 • Doe een gift, hoe klein of groot die ook is.  
 • Zet een actie op voor Sensoa  
 • Ga een partnerschap met ons aan  
 • Sponsor ons   

Help je liever op een andere manier, wordt dan vrijwilliger 

Of steun ons via je testament.  

Doe een gift

Je kan een eenmalige schenking doen. Of je kan je een bedrag naar keuze geven via een permanente opdracht. Zo verzeker je Sensoa van je blijvende steun. Elk gebaar, klein of groot, is voor ons van grote waarde.

Hoe doe je een gift?

Een gift schrijf je over op het rekeningnummer IBAN BE76 0965 5555 5595 van Sensoa vzw.

 • Als je tenminste 40 euro schenkt aan Sensoa, dan krijg je een fiscaal attest. Je ontvangt het attest in het eerste kwartaal van het volgend jaar.
 • Met dat attest kan je 45 procent van je gift terugkrijgen als belastingvermindering. Zo kost een gift van 40 euro je maar 22 euro. Je krijgt 18 euro terug.
 • Dat kan voor één gift of verspreid over verschillende giften tijdens één jaar.
 • Meer info over de voorwaarden voor fiscale attesten vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.
 • Wil je dat je gift voor een specifiek thema of bepaalde actie wordt gebruikt? Vermeld dit dan in de mededeling van je overschrijving.

 

We beschermen je privacy

Als je een gift doet, slaan we je gegevens op. We gebruiken die voor een jaarlijkse giftvraag en om de fiscale attesten op te sturen.

Je hebt recht op bekijken, verbeteren en schrappen van je gegevens. Hiervoor neem je contact op via info@sensoa.be.

 

Financiële transparantie

Sensoa vindt financiële transparantie belangrijk. Als schenker heb je recht op informatie. We publiceren daarom jaarlijks een gedetailleerd financieel verslag. Daarnaast worden onze cijfers ook onafhankelijk geanalyseerd en toegelicht door donorinfo.be.

Acties en partnerschappen

Zamel geld in voor Sensoa bij het organiseren van een speciale gelegenheid. Bijvoorbeeld een verjaardag, een jubileum, een housewarming of de begrafenis van een dierbare. 

Of organiseer een inzamelactie met je school, vereniging of bedrijf. 

Je kan ook als organisator van holebifuiven of als uitbater van een horeca- of sekszaak mee aan preventie doen naar mannen die seks met mannen hebben. Sensoa helpt je hierbij.

Sponsor als bedrijf onze activiteiten. Sensoa wil duurzame partnerschappen die voor beide partijen een meerwaarde hebben.

Samenwerkingen met bedrijven leggen we vast in een overeenkomst. Sensoa heeft daarbij ethische uitgangspunten om de kwaliteit en onafhankelijkheid van zijn werk te bewaken.

Neem contact op met Boris Cruyssaert als je een actie opzet of een bedrijfspartnerschap wil aangaan.

Word vrijwilliger

Voor een aantal activiteiten steunt Sensoa op vrijwilligers. Mensen die tijd vrijmaken en zich op uiteenlopende vlakken inzetten voor de promotie van seksuele gezondheid en de ondersteuning van mensen met hiv:

In ruil voor hun inzet, kunnen vrijwilligers rekenen op begeleiding en ondersteuning van Sensoa.

Neem Sensoa op in je testament 

Via je testament kan je schenken aan een organisatie. Dat is een legaat. Je bepaalt dan wie na je overlijden wat krijgt. Zo kan je bijvoorbeeld aan Sensoa schenken.

Een testament maken kan op twee manieren: 

 • Je schrijft zelf met de hand je testament, dateert het en ondertekent het. We raden aan om het daarna te registreren bij je notaris. Je vindt op het web voorbeelden van hoe je het kan formuleren. OF 
 • Je vraagt de notaris een notarieel testament op te maken. De notaris geeft je advies en bewaart je testament. 

Om Sensoa een legaat na te laten, volstaat het dat je vermeldt dat Sensoa vzw (gedeeltelijke) begunstigde is. Naast de naam van de organisatie moet je ook ons adres (F. Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen) en ons ondernemingsnummer (0446.232.167) vermelden.
In Vlaanderen zijn goede doelen vrijgesteld van erfbelasting. Dat wil zeggen dat Sensoa geen belasting moet betalen op het deel dat je voor ons nalaat.  

Je kan een testament altijd wijzigen of annuleren, bij je overlijden is je laatste testament het enige geldige.