Vind jij seksuele en reproductieve rechten belangrijk? Moet seksuele beleving vrij zijn van dwang, discriminatie en geweld? Is er meer aandacht nodig voor de plezierige en aangename kanten van seksualiteit? Dat is waar Sensoa voor staat.

Sensoa praat over seks. En Sensoa leert mensen praten over seks. Over de aangename dingen en ook over voorzorgen nemen en afspraken maken.

We kunnen jouw hulp gebruiken. Steun ons werk. Dat kan financieel of je kan ook tijd geven en een actie organiseren of vrijwilliger worden.

Doe een gift

Je kan een eenmalige schenking doen. Of je kan je een bedrag naar keuze geven via een permanente opdracht. Zo verzeker je Sensoa van je blijvende steun. Elk gebaar, klein of groot, is voor ons van grote waarde.

Hoe doe je een gift?

Een gift schrijf je over op het rekeningnummer IBAN BE76 0965 5555 5595 van Sensoa vzw.

  • Als je in de loop van 2022 tenminste 40 euro schenkt aan Sensoa, dan krijg je een fiscaal attest. Je ontvangt het attest in het eerste kwartaal van het volgend jaar.
  • Met dat attest kan je, voor giften tijdens het jaar 2021, 45 procent van je gift terugkrijgen als belastingvermindering. Zo kost een gift van 40 euro je maar 22 euro. Je krijgt 18 euro terug.
  • Dat kan voor één gift of verspreid over verschillende giften tijdens één jaar.
  • Meer info over de voorwaarden voor fiscale attesten vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.
  • Wil je dat je gift voor een specifiek thema of bepaalde actie wordt gebruikt? Vermeld dit dan in de mededeling van je overschrijving.

 

We beschermen je privacy

Als je een gift doet, slaan we je gegevens op. We gebruiken die om de fiscale attesten op te sturen en om je op de hoogte te houden van wat we doen.

Je hebt recht op bekijken, verbeteren en schrappen van je gegevens. Hiervoor neem je contact op via info@sensoa.be.

 

Financieel verslag

Sensoa onderschrijft de Ethische Code van de VEF. Je beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Bekijk deze informatie in het financieel verslag 2021 met details over fondsenwerving.

logo VEF

Acties en partnerschappen

Zamel geld in voor Sensoa bij het organiseren van een speciale gelegenheid. Bijvoorbeeld een verjaardag, een jubileum, een housewarming of de begrafenis van een dierbare. 

Of organiseer een inzamelactie met je school, vereniging of bedrijf. 

Je kan ook als organisator van holebifuiven of als uitbater van een horeca- of sekszaak mee aan preventie doen naar mannen die seks met mannen hebben. Sensoa helpt je hierbij.

Sponsor als bedrijf onze activiteiten. Sensoa wil duurzame partnerschappen die voor beide partijen een meerwaarde hebben.

Samenwerkingen met bedrijven leggen we vast in een overeenkomst. Sensoa heeft daarbij ethische uitgangspunten om de kwaliteit en onafhankelijkheid van zijn werk te bewaken.

Neem contact op met Boris Cruyssaert als je een actie opzet of een bedrijfspartnerschap wil aangaan.

Word vrijwilliger

Voor een aantal activiteiten steunt Sensoa op vrijwilligers. Mensen die tijd vrijmaken en zich op uiteenlopende vlakken inzetten voor de promotie van seksuele gezondheid en de ondersteuning van mensen met hiv:

In ruil voor hun inzet, kunnen vrijwilligers rekenen op begeleiding en ondersteuning van Sensoa.