Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Solidariteitscampagne 'Sluit hiv uit. Niet mensen met hiv.'

Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, Ann van Elsen, Fragment

Probleem

Elke dag krijgen in België gemiddeld drie mensen te horen dat ze drager zijn van hiv. Het virus raakt vooral mensen uit de actieve bevolkingsgroep van 20 tot 45 jaar. Taboes, vooroordelen en onjuiste of onvolledige informatie over het besmettingsrisico en de toekomstperspectieven voor mensen met hiv kunnen leiden tot angst, onzekerheid, onbegrip en afwijzing. Uit de resultaten van de laatste Gezondheidsenquête uit 2004 blijkt dat in Vlaanderen 74% van de bevolking “één of meerdere discriminatoire houdingen tegenover seropositieve personen heeft”.

Concreet betekent dit dat zij minstens één discriminerende uitspraak beaamden. Het gaat dan over geen maaltijd willen gebruiken samen met een seropositief persoon of de kinderen niet in gezelschap willen laten van een seropositief persoon (kinderoppas, andere seropositieve kinderen). Of men gaat ermee akkoord dat een werkgever een werknemer mag ontslaan omwille van het feit dat hij of zij besmet is met hiv. Of men vindt dat als een van de collega’s seropositief is, zij daarvan, zelfs zonder diens toestemming, op de hoogte moeten worden gebracht.

Mensen met hiv proberen hun infectie dan ook vaak zo lang mogelijk verborgen te houden voor anderen. Uit onderzoek van Sensoa bij seropositieven blijkt dat slechts drie procent hun diagnose aan iedereen kenbaar maakt. Niet alleen algemeen is het voor mensen met hiv of aids moeilijk om met afwijzing of de angst daarvoor om te gaan. In sommige concrete situaties worden zij daadwerkelijk geconfronteerd met het stigma en de vooroordelen die nog steeds aan hun ziekte kleven. Zelfs medisch personeel reageert vaak afwijzend of met overdreven voorzichtigheid op patiënten met hiv.

Ook op relationeel vlak heeft een infectie met hiv zware consequenties. Het starten van een nieuwe relatie strandt vaak bij de bekendmaking van de hiv-diagnose. Maar ook bestaande relaties komen onder druk te staan. Soms zien mensen met hiv na verloop van tijd zo op tegen die teleurstelling dat zij afzien van nieuwe relaties. Ook de angst iemand te kunnen infecteren, is voor sommigen voldoende om een relatie met  iemand die niet seropositief is, uit te sluiten. Zelfs vriendschappen en familiale banden zijn soms niet sterk genoeg om over de hiv-status heen te kunnen stappen.

Doel

Met de campagne wil Sensoa het algemeen publiek wakker schudden en doen inzien dat uitsluiting op basis van het feit dat iemand seropositief is nog steeds gebeurt. Soms vertaalt zich dat in alledaagse handelingen en de campagne toont aan hoe onzinnig dat is. De methode die Sensoa hierbij kiest, is modeling.

Bekende figuren die een referentiefiguur vormen voor de beoogde doelgroep, dagen deze doelgroep uit om zijn of haar mening rond dit thema te herzien. Vlaanderen kent een sterke cultus van Bekende Vlamingen. Bij de selectie koos Sensoa Bekende Vlamingen die verschillende doelgroepen aanspreken.

Methode

Het oorspronkelijk idee achter de campagne was het werk van TBWA\Paris in opdracht van het Franse Aides, de organisatie die werkt rond preventie en solidariteit met mensen met hiv/aids. TBWA\Brussel hielp mee de campagne naar een Vlaamse context te vertalen en ontwikkelde de opmerkelijke tv-spot. De fotografie van de Bekende Vlamingen was in handen van de fotografe Katrijn van Giel die haar sporen al verdiende met sprekende portretfotografie voor onder meer De Standaard.

In 2007 verschenen advertenties in De Standaard, De Morgen, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad, Het Volk en De Tijd. In Joepie werd een poster ingesloten, spandoeken werden ter beschikking gesteld van organisatoren van solidariteitsacties, de TV-spot met Francesca Vanthielen, geconceptualiseerd door TBWA\Brussel en goedkoop gedraaid door Caviar liep op TMF en de regionale zenders. Bv's die zich engageerden waren Ben Crabbé, Francesca Vanthielen, Pieter Embrechts, Roos Vanacker, Sean Dhondt en Wim Helsen.

In 2008 verschenen advertenties in De Morgen en Het Belang van Limburg, werd een poster ingesloten bij De Artsenkrant, liep een radiospot ingesproken door Roos Vanacker op de VRT-radiozenders, de TV-spot liep op één, Canvas en de regionale zenders. Bv's die deze maal wilden inzetten waren Ann Van Elsen, Francesca Vanthielen, Karoline Kamosi (Leki), bokser Sugar Jackson, Thomas Vanderveken, Wim Oosterlinck en Wim Devilder.

In 2009 engageerden TMF VJ Sofie Engelen, sprintster Elodie Ouedraogo, Brahim, Veronique De Cock, Freek Braeckman en Roel vandertukken. Advertenties verschenen in onder meer De Morgen, Metro, het magazine van de Universiteit Gent, P-Magazine, Sensa, Maguza (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) en P-Magazine. In de stadsbeeld van Gent dook het gezicht van Freek meerdere malen op op middelgroot formaat. Daarnaast werden in de Stadsfeestzaal van Antwerpen vier reuzenspandoeken met vier van de zes gezichten opgehangen. Iedereen die een actie rond solidariteit of wereldaidsdag organiseerde, kon één of meerdere posters aanvragen bij Sensoa of de Jongeren Advies Centra.

De tv-spot met Francesca Vanthielen was opnieuw te zien op TMF, in de wachtzalen van gynaecologen, op Belgacom Zoom en op OUTTV (Belgacom digitaal).

Partners

Met de steun van Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, TBWA\Brussel, productiehuis Caviar, Fotografe Katrijn Van Giel en de opgesomde media die tegen goodwill tarieven ruimte ter beschikking stelden.

 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2007, Ben Crabbé
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2007, Francesca Vanthielen
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2007, Pieter Embrechts
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2007, Sean D'Hondt
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2007, Roos Vanacker
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2007, Wim Helsen
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2008, Ann Van Elsen
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2008, Francesca Vanthielen
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2008, Karoline Kamosi
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2008, Sugar Jackson
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2008, Thomas Vanderveken
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2008, Wim Devilder
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2008, Wim Oosterlinck
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2009, Brahim
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2009, Elodie Ouedraogo
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2009, Freek Braeckman
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2009, Roel Vanderstukken
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2009, Sofie Engelen
 • Campagne van Sensoa met BV's voor solidariteit met mensen met hiv, 2009, Veronique De Cock