Kinderen stellen minder openlijke vragen over seksualiteit. Ze experimenteren meer met elkaar, liefst buiten het blikveld van volwassenen.

Stilaan zijn niet meer de ouders, maar vrienden en de media de belangrijkste informatiebronnen over seksualiteit. Als jongerenbegeleider of leraar kan je een belangrijke rol spelen.

Thema's op maat van kinderen

Het is erg belangrijk om de inhoud aan te passen aan de leeftijd van je groep. Kinderen (6-12 jaar) hebben vooral vragen over

Geef gerichte informatie en organiseer groepsgesprekken. 

Materialen en methodieken

Om relationele en seksuele vorming voor kinderen uit te werken zijn er verschillende materialen beschikbaar.

Er zijn lespakketten, spelmaterialen, en beeldmateriaal zoals prentenboeken. Je kan bijvoorbeeld ook de tentoonstelling 'k Zag 2 beren in Gent bezoeken.

Hou bij de selectie van de materialen rekening met de thema's en doelstellingen die je aan bod wil laten komen.

De Leermiddelenbank van Sensoa bevat hiervoor een aangepaste selectie materialen. We lichten er een aantal voor je uit: 

De dokter Bea show

Sensoa en KetNet
Audiovisueel materiaal | Van 9 tot 12 jaar
AankopenOnline bekijkenOntlenen

De dokter Bea show is een programmareeks op Ketnet over seksuele voorlichting. Voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Werk met de dokter Bea lesmodules in jouw les.

'k Zag 2 beren - werkmap

Erika Frans
Les- en vormingsmateriaal | Van 3 tot 11 jaar
AankopenDownloadenOntlenen

Werkmap voor leerkrachten, opvoeders en begeleiders over seksualiteit en relaties bij kleuters en kinderen.

De emoscoop

Spelmateriaal | Van 6 tot 13 jaar
AankopenDownloadenOntlenen

Spel over gevoelens en het omgaan met elkaar.

Aandachtspunten

  • Kinderen worden vaak geconfronteerd met informatie en/of beelden over seksualiteit. Maak gebruik van concrete aanleidingen voor de start van een gesprek of vorming.
  • Er kunnen grote verschillen bestaan tussen de ervaringen en vragen van kinderen. Die verschillen worden nog groter in de puberteit (start gemiddeld op 11 jaar).
  • Vertrek zoveel mogelijk van de vragen en ervaringen van de kinderen. Dit verhoogt de betrokkenheid en zorgt ervoor dat de vorming meer op hun maat verloopt.