Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa is er voor iedereen in Vlaanderen en Brussel. 

De seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren ondersteunen

Sensoa ondersteunt kinderen en jongeren en werkt daarom naar leraars, andere professionelen en ouders om relationele en seksuele vorming te geven. Voor leraren maken we lespakketten, leerlijnen en ander materiaal.  Op Sensoa.be vind je kwaliteitsvol lesmateriaal van Sensoa en van andere organisaties. Dat zijn er bijna 150. Voor jongeren en volwassenen is er Allesoverseks.be, waar iedereen een antwoord vindt op alle vragen over seksualiteit. 

Elk jaar sporen we leraars en scholen aan om (meer) aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming tijdens de Week van de Lentekriebels. We bevroegen leraren naar hun motivaties en obstakels om relationele en seksuele vorming te geven.

De resultaten gebruikten we onder meer om een nieuw concept uit te werken voor de volgende edities van de Week van de Lentekriebels. In 2024 stond deze week in het teken van communicatie tussen scholen en ouders.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen 

Het Sensoa Vlaggensysteem helpt seksueel (grensoverschrijdend) gedrag beter in te schatten en er gepast op te reageren. Partners kunnen er zelf mee aan de slag. Het Vlaggensysteem kan ook een plaats krijgen in het beleid over relaties en seksualiteit, met de hulp van Grenswijs.be. Sensoa kan ook vorming of ondersteuning op maat bieden.  

Van het Sensoa Vlaggensysteem bestaat nu een volwaardige digitale versie zodat het makkelijk bruikbaar is voor professionelen. Iedereen kan zich ook gratis bijscholen via de online cursus van het Sensoa Vlaggensysteem.  

Sensoa volgt ook het Vlaams actieplan tegen seksueel geweld op en werkt mee aan diverse initiatieven van derden. Zo zijn er voor journalisten richtlijnen ontwikkeld om respectvol te berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag
 

Soa's en hiv voorkomen en mensen met hiv ondersteunen 

Sensoa sensibiliseert en informeert over soa’s en hiv. Dit gebeurt zowel naar professionelen, het brede publiek als naar specifieke doelgroepen, zoals mensen met hiv, mannen die seks hebben met mannen en de Afrikaanse gemeenschap.   

Dat doen we via acties op het terrein zelf of online. Zo zijn we aanwezig voor een gesprek op dating apps voor mannen die seks hebben met mannen. We werken ook samen met de uitbaters van homohoreca en sekshoreca en zijn aanwezig op evenementen zoals Darklands. 

De service Sensoa Positief  ondersteunt mensen met hiv en brengt hem samen. Met ‘Ik heb hiv, wat nu’ bieden we een digitale wegwijzer voor wie net de diagnose van hiv kreeg. 

Sinds 2024 werken we samen met de sleutelorganisaties ook aan seksuele gezondheidspromotie naar de Afrikaanse gemeenschappen via All Together 4 Sexual Health.

 

Seksueel welbevinden bevorderen 

Sensoa wil het seksueel welbevinden bevorderen, ook van mensen met een beperking of mensen die kwetsbaarder zijn. Dat doen we bijvoorbeeld via onze website in 14 talen Zanzu.be of door onze samenwerking met Aditi vzw. Zij werken onder meer naar voorzieningen voor mensen met een handicap en woonzorgcentra.

Sensoa ontwikkelde ook de gespreksmethode Onder Vier Ogen om als professional te praten over seksuele gezondheid. Van deze methode bestaat nu een online cursus in samenwerking met VIVEL

We werken ook naar de toekomstige professionelen. Sensoa begeleidt de lesdagen over het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid en andere thema’s voor de studenten Master na Master Huisartsen. Daarnaast onderhouden we een netwerk van docenten verpleegkunde, om seksuele gezondheid te integreren in de opleiding verpleegkunde en vroedkunde.   

Geplande en gewenste zwangerschap bevorderen 

Sensoa wil dat anticonceptie zo makkelijk mogelijk beschikbaar is voor iedereen en streeft naar advies op maat over anticonceptie. Dat doen we onder andere via onze online anticonceptiewijzer.

We werken ook samen met bijvoorbeeld de Apothekers Bond (APB) en het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN), kraamzorg expertise centra en huisartsen.

Informeren en sensibiliseren van algemeen publiek, intermediairs en pers

Sensoa informeert en sensibiliseert via zijn websites, (sociale) media, events en nieuwsbrieven. Voor iedereen is er Allesoverseks.be, voor professionals zijn er Sensoa.be, Vlaggensysteem.be, Grenswijs.be en Zanzu.be.

Daarnaast sensibiliseert Sensoa via grotere publiekscampagnes, zoals Het Groot Condoomonderzoek.

Professionelen kunnen zich bijscholen via de Sensoa Academie, ons online leerplatform. Dat kan via onze webinars maar ook via online cursussen zoals ‘Hiv in de zorg’ of 'Communiceren over seksuele gezondheid in een meertalige context'. Of zij kunnen een vorming aanvragen, op maat, in partnerschap met een andere organisatie of een mix van online leren en een fysieke vorming.

Aandacht garanderen voor onze thema's in de internationale context 

Sensoa zorgt voor aandacht voor hiv en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de internationale samenwerking en het beleid van de federale regering. Dat doen we ondermeer door Belgische parlementsleden te ondersteunen, verenigd in de groep 'Parlementairen voor de 2030 Agenda' en door uitwisseling, capaciteitsopbouw en advies in nationale en internationale netwerken. Sensoa is ook lid van International Planned Parenthood Federation

Sensoa ontwikkelde Body & Rights. Dat helpt alle stakeholders van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en het Belgische buitenlandse beleid om zich online bij te scholen over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Elk jaar lichten we ook de uitgaven door voor seksuele en reproductieve gezondheid in de internationale samenwerking en geven daar de nodige ruchtbaarheid aan.