Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa is er voor iedereen in Vlaanderen en Brussel. 

De seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren ondersteunen

Kinderen en jongeren zijn belangrijk voor Sensoa. Daarom ondersteunen we leraars, andere professionals en ouders. Voor leraren maken we lespakketten, leerlijnen en ander materiaal. Voor jongeren en volwassenen is er Allesoverseks.be, waar je een antwoord vindt op alle vragen over seksualiteit. 

"‘Mijn wens, mijn grens’ is een lessenpakket dat we echt konden aanpassen aan onze eigen klascontext. Maar het bleef niet alleen bij die lessenreeks, want ook na de Week van de Lentekriebels kwam het onderwerp nog vaak opnieuw naar boven.” Nathalie Fret, kleuterjuf bij ’t Krinkelding (rechts op de foto)

Nathalie Fret, kleuterjuf

Seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen 

Sensoa werkt samen met instellingen, zoals jeugdinstellingen en organisaties, zoals Wijkgezondheidscentra. Zij kunnen zelfstandig aan de slag met materiaal van Sensoa om een beleid uit te werken over relaties en seksualiteit of om als team beter te kunnen reageren op situaties en hier gepast over te informeren aan hun doelgroep. Voorbeelden zijn het Sensoa Vlaggensysteem, dat ondertussen internationaal wordt gebruikt, de beleidstool Grenswijs.be  en onze omstanderinterventies. Sensoa volgt het Vlaams actieplan tegen seksueel geweld mee op. Daarnaast informeren we het brede publiek door het organiseren van campagnes om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

“Als er zich een situatie voordoet waarbij we vragen hebben moet intern een melding gemaakt worden. De melding kan niet afgesloten worden zonder dat ons stappenplan, gebaseerd op het Sensoa Vlaggensysteem wordt doorlopen en er vlag wordt toegekend en beschreven staat hoe wie en hoe aan de slag wordt gegaan met de situatie.” Annemie Debruyne, Orthoagoog bij vzw Huize Tordale 

Soa's en hiv voorkomen en mensen met hiv ondersteunen 

Sensoa sensibiliseert en informeert over soa’s en hiv, zowel naar professionals als het publiek. Dat doen we via acties op het terrein, online info, de service Sensoa Positief voor mensen met hiv, seksuele gezondheidspromotie naar de Afrikaanse gemeenschappen (All Together 4 Sexual Health) en samenwerking met organisaties die dicht bij de doelgroepen staan. 

"Ik vind preventie nog steeds belangrijk. Niet alleen voor mijn eigen gezondheid, maar ook die van anderen. Zo kwam ik toen bij Sensoa terecht en werd ik ambassadeur voor de campagne ‘Ik Weet Wat Ik Doe’." George Peeters, Mister Leather Belgium 2016. 

“Het verbaast me niet dat veel mensen met hiv nog steeds stigma ervaren. De campagne ‘Hiv stopt hier’ zal volgens mij een groot verschil maken om hiv gemakkelijker bespreekbaar te maken.” Karl, leeft met hiv.  

George Peeters, Mister Leather Belgium 2016

Seksueel welbevinden bevorderen 

Sensoa wil het seksueel welbevinden bevorderen, ook van mensen met een beperking of mensen die kwetsbaarder zijn. Dat doen we bijvoorbeeld via onze website in 14 talen Zanzu.be of door onze samenwerking met Aditi vzw. Zij werken onder meer naar voorzieningen voor mensen met een handicap en woonzorgcentra. Sensoa ontwikkelde ook de gespreksmethode Onder Vier Ogen om als professional te praten over seksuele gezondheid. 

“De methodiek ‘Onder vier ogen’ vloeide voort uit het Sexpert-onderzoek in 2013. Daarbij was onder meer duidelijk geworden dat de Vlaming veel te lang wacht voordat hij of zij een probleem of vraag rond seksuele gezondheid aankaart.” Luc Debaene, huisarts op rust en docent Communicatievaardigheden aan de Universiteit Antwerpen

"Wist je dat het gemiddeld zeven jaar duurt voordat mensen met een probleem naar de seksuoloog stappen? Als huisarts heb je een unieke kans om een onderwerp aan te snijden waarrond het anders stil blijft." Chloé De Bie, klinisch seksuoloog en relatietherapeut. 

 Seksuoloog Chloé De Bie en universitair docent Luc Debaene

Geplande en gewenste zwangerschap bevorderen 

Sensoa wil dat anticonceptie zo makkelijk mogelijk beschikbaar is voor iedereen en streeft naar advies op maat over anticonceptie. Dat doen we onder andere via onze online anticonceptiewijzer en door samenwerkingen met bijvoorbeeld de Apothekers Bond (APB) en het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN), kraamzorg expertise centra en huisartsen.

“Gisteren had ik een gesprek met een jonge vrouw van 20 jaar die aangaf de pil niet meer zo fijn te vinden. We keken samen op allesoverseks.be naar de alternatieven. Ik bekeek met haar ook snel Zanzu.be zodat ze daar later zelf nog terug zou kunnen kijken in het Engels, haar moedertaal.” Saskia Van Besauw, De Kraamvogel, Expertisecentrum Kraamzorg Antwerpen. 

Informeren en sensibiliseren van algemeen publiek, intermediairs en pers

Sensoa informeert en sensibiliseert via zijn websites, (sociale) media, events en nieuwsbrieven. Voor iedereen is er Allesoverseks.be, voor professionals zijn er Sensoa.be, Vlaggensysteem.be, Grenswijs.be en Zanzu.be. Daarnaast sensibiliseert Sensoa via grotere publiekscampagnes, zoals de Praat over seks-campagne.

“Aurike en ik vinden het heel belangrijk om in te gaan tegen hardnekkige seksmythes en ze bespreekbaar te maken. Dus toen Sensoa de vraag stelde of ik toendertijd wou meewerken aan de campagne over seksmythes, vond ik dat meteen tof. Uiteindelijk heb ik over elk van de zes mythes iets geschreven.” Ilona Lodewijck, auteur en mede-oprichtster Fille Folle. 

Schrijfster Ilona Lodewijck

Aandacht garanderen voor onze thema's in de internationale context 

Sensoa zorgt voor aandacht voor hiv en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de internationale samenwerking en het beleid van de federale regering. Dat doen we ondermeer door Belgische parlementsleden te ondersteunen, verenigd in de groep 'Parlementairen voor de 2030 Agenda' en door uitwisseling, capaciteitsopbouw en advies in nationale en internationale netwerken. Sensoa is ook lid van International Planned Parenthood Federation.  Meer informatie op www.sensoainternational.be.   

“Dankzij Body & Rights kunnen alle stakeholders van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en het Belgische buitenlandse beleid online bijscholen over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.” Alexander Decroo, voormalig minister voor ontwikkelingssamenwerking.