Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Persbericht: Week van de Lentekriebels doet voorlichten over de eerste keer

Leerlingen geven zelf goede voorbeeld

02/03/2017 - 11:38

Van 6 tot en met 10 maart is het zover: de Week van de Lentekriebels is er weer! De campagne wordt dit jaar voor de dertiende keer gelanceerd door Sensoa samen met verschillende partners Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De Week van de Lentekriebels is een initiatief dat iedereen die met jongeren werkt, aanspoort om vorming te geven over het thema ‘Relaties en Seksualiteit’. Een goede relationele en seksuele vorming valt namelijk niet te onderschatten.”

Dit jaar staat het onderwerp ‘succesvol beslissen over de eerste keer’ centraal. Sensoa stelt gratis downloadbaar materiaal ter beschikking om het daarover met leerlingen te hebben via www.weekvandelentekriebels.be. De Vlaamse Scholierenkoepel doet er nog een schepje bovenop: leerlingen nemen op maandag 6 maart, ondersteund door vormingswerkers, het heft in eigen handen door zelf een uurtje Relationele en Seksuele Vorming (RSV) te geven aan hun medeleerlingen en leraar. Ook partners Awel, Klasse, Jong & Van Zin en Mediawijs vullen de Week met extra activiteiten.

Eerste keer, goede keer

‘De eerste keer’ gaat niet enkel en alleen over de eerste keer seks, maar ook over de eerste keer verliefd, de eerste keer een relatie, de eerste keer kussen enzovoort. Tijdens de puberteit leren jongeren op een volledig nieuwe manier omgaan met elkaar. Het blijkt dat jongeren daarover een heleboel vragen hebben. Hoewel ouders en vrienden hen graag helpen bij die vragen, beschikken zij niet altijd over de juiste informatie. Daarnaast zijn de ideaalbeelden in de media onrealistisch om na te streven. Een beetje hulp om juiste keuzes te maken bij al die ‘eerste keren, is dus meer dan welkom! Leraren kunnen hun leerlingen helpen door relationele en seksuele vorming te geven in hun klas. Daarvoor werkte Sensoa lestips en lesvoorbereidingen uit, maakte een affiche annex werkvorm, en stelt cijfers en extra pedagogisch materiaal ter beschikking via www.weekvandelentekriebels.be

Kaap-de-klasactie

Op de eerste dag van de Week van de Lentekriebels, 6 maart, zullen er in verschillende Vlaamse scholen ‘klaskapingen’ plaatsvinden. Concreet nemen de leerlingen gedurende één lesuur het heft in eigen handen en geven ze les over seksuele en relationele vorming aan hun medeleerlingen en leraar. Ze worden daarbij ondersteund door vormingswerkers van Wel Jong Niet Hetero en Jong & Van Zin. Op die manier wil Sensoa in samenwerking met de Vlaamse Scholierenkoepel de noodzaak van relationele en seksuele vorming aankaarten door leerlingen zelf te laten opkomen voor hun recht op een goede relationele en seksuele vorming. Indien u een gekaapte klas wil bezoeken, kan u contact opnemen met Heleen Van Aken van de Vlaamse Scholierenkoepel (contactgegevens onderaan). Naast deze actie vinden er gedurende de Week van de Lentekriebels nog evenementen plaats van partners Awel, Klasse, Jong & Van Zin en Mediawijs (zie agenda onderaan).

Beter voorlichten dan genezen

Praten met kinderen en jongeren over seksualiteit en relaties is nog altijd niet vanzelfsprekend. Een goede relationele en seksuele vorming (RSV) helpt echter om een gezond en gelukkig seksueel leven op te bouwen. Het blijkt namelijk dat jongeren die een relationele en seksuele vorming op maat kregen, een positievere ervaring hebben en meer nadenken voor ze beslissen om een stap verder te gaan bij hun eerste keer. Ook hebben zij minder vaak te maken met een soa-besmetting, seksueel overschrijdend gedrag of een ongeplande zwangerschap. Opvallend is dat zij gemiddeld later voor het eerst seks hebben dan anderen. Een latere eerste keer betekent natuurlijk niet noodzakelijk een betere eerste keer, maar geeft de kans om na te denken over wat de jongere zelf wil en om zich voor te bereiden.

Steun en partners

Met de steun van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

De partners van de Week van de Lentekriebels zijn Awel, Çavaria, de Eicel, Ella, EXPOO, Fara, GO!, ICRH (International Centre for Reproductive Health), JAC (JongerenAdviesCentrum) – voor jongeren in het CAW, Joetz, Jong vzw, Jong & Van Zin, Jongerengids, Katholiek Onderwijs.Vlaanderen, LeJo, Mediaraven, Mediawijs.be, OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten), POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen), RoSa vzw, VWGC (Vereniging van WijkGezondheidsCentra), VOOP (Vlaams Onderwijs OverlegPlatform), VCLB (Vrije CLB-koepels), VSK (Vlaamse ScholierenKoepel), Wel Jong Niet Hetero.

Planning Week van de Lentekriebels

  • Maandag 6/3: Klaskaping door Vlaamse Scholierenkoepel
  • Dinsdag 7/3: Vorming door Jong & Van Zin
  • Woensdag 8/3: Vlaggensysteem Online Situaties door Mediawijs.be
  • Donderdag 9/3: Online dossier over RSV in Vlaanderen door Klasse
  • Vrijdag 10/3: Lancering onderzoek over verliefdheid door Awel

Lees meer

Bekijk de infografic met 16 feiten en cijfers over ‘de eerste keer’ die je nog niet kende.

Check onderzoeksgegevens over seksuele gezondheid van jongeren